Otevření účtu

K tomu, aby pro nás banka (nebo kampelička) mohla běžný účet otevřít, je třeba ji požádat (někde se vyplňují formuláře se žádostí o otevření účtu, jinde rovnou smlouva o otevření účtu) a poskytnout jí o nás potřebné informace. U všech bank (i kampeliček) bez výjimky je totiž nutná dostatečná identifikace klienta (ať již je v pozici majitele účtu či disponenta).

Identifikace probíhá zpravidla přímo na pobočce banky, kde je nutné vlastnoručně podepsat potřebné smlouvy, podepsat formulář podpisového vzoru a prokázat se potřebnými identifikačními doklady (občanský průkaz nebo pas). V dnešní době je ale také možné, že banka převezme identifikaci, kterou provedla jiná banka před ní. Tak je tomu v případech, kdy si účet můžeme založit on-line a banka po nás chce jen naskenované osobní doklady a výpis z účtu u jiné banky.

Připravuje:

Ve spolupráci s: