Běžný účet

Běžný účet u banky považuje většina z nás za samozřejmost. I když není žádným zákonem stanovena povinnost běžný účet mít a pravidelně jej využívat, většina z nás si již zvykla, že manipulace s penězi je mnohdy snazší, když je nemusíme držet přímo v ruce.

Pokud už běžný účet máme, víme asi dobře, k čemu nám slouží. Banka nebo spořitelní družstvo pro nás vede v určité měně účet, na který můžeme peníze v hotovosti vkládat a zase je v hotovosti vybírat, ale také z něj a na něj provádět převody peněz bezhotovostně. 

Majitelem účtu může být jen jedna osoba, anebo to může být účet společný pro dvě osoby (teoreticky i více osob, ale v praxi se s tím asi nesetkáme), kdy jsou obě osoby majiteli jak peněžních prostředků na účtu, tak účtu samotného. Takovou službu ale nenabízejí všechny banky, i když to tak třeba na první pohled vypadá. Od majitele účtu totiž musíme odlišovat disponenta s prostředky na účtu. 

Připravuje:

Ve spolupráci s: