Zrušení účtu

Pro zrušení účtu platí stanovená pravidla, ale stejně jako u všeho ostatního platí, že konkrétní postup se u jednotlivých bank může lišit. Zrušení účtu probíhá zpravidla na pobočce banky a potřebujeme k němu platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Pokud bychom účet chtěli zrušit korespondenčně, bude to většinou možné, ale svoji písemnou výpověď musíme doplnit úředně ověřeným podpisem. Některé z bank umožňují zrušení účtu i přes internetové bankovnictví a některým dokonce postačí e-mailová zpráva nebo je možné využít telefonického kontaktu přes info-linku. 

Měli bychom si tedy nejprve zjistit, jaký způsob výpovědi je možný u „naší“ banky. Banka má povinnost nám tuto informaci poskytnout, a to nejen tehdy, pokud jsme jejími klienty a účet u ní hodláme zrušit, ale již v okamžiku, kdy máme zájem si účet u ní otevřít a takovou informaci požadujeme. 

Důležité je, že výpovědní lhůta by neměla být delší než jeden měsíc a že za zrušení běžného účtu u banky by nám neměl být naúčtován žádný poplatek. Tohle zákonné pravidlo platí však jen tehdy, pokud jsme u banky měli vedený účet déle než 12 měsíců. Pravdou ale je, že se nám někdy tak úplně zadarmo od banky odejít nepodaří. V souladu se svými sazebníky, účtují některé banky poplatky např. za zrušení platební karty, trvalého platebního příkazu nebo souhlasu s inkasem. V některých případech
se vyplatí zrušit si tyto služby předem přes internetové bankovnictví. 

V každém případě bychom si před výpovědí smlouvy o vedení běžného účtu měli zjistit, co všechno nám ještě zbývá zaplatit, respektive kolik peněz má být z našeho účtu ještě strženo a ponechat si na účtu dostatečnou rezervu na pokrytí těchto posledních plateb a nákladů. Ani pracovník na pobočce banky nebo internetové bankovnictví totiž nemusí „vidět“ veškeré transakce, které na zaúčtování teprve čekají. Například některé platby kartou jsou účtovány s poměrně velkým zpožděním. Bance při výpovědi předáme zároveň také instrukce, kam nám má zaslat částku, která po zrušení účtu zbude. 

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: