Jiné než běžné účty

Banky i kampeličky samozřejmě nabízejí vedení i jiných účtů než těch běžných (ať se již jmenují jakkoli). Jde hlavně o účty spořící, vkladové nebo také jistotní. Pro potřeby evidence úvěrů a často i samotných klientů vedou banky i účty úvěrové, které bezprostředně souvisí s poskytnutým úvěrem. 

Speciální druhy účtů však zpravidla nepatří mezi účty platební a proto se na ně při jejich otevření, vedení (včetně výpisů z účtu), ale i zrušení vztahují jiná pravidla než na účty běžné. Více obecných informací zjistíme zde  a aktuální podmínky jednotlivých služeb u konkrétní banky. 

Připravuje:

Ve spolupráci s: