Výpisy z účtu

Pokud máme u banky nebo kampeličky vedený účet, máme právo na to, abychom v pravidelných intervalech dostávali informace o tom, co se na našem účtu odehrálo, (jaké platební transakce byly provedeny). Může to být například avízem o provedené platbě po každé transakci (tedy po každém pohybu na účtu), anebo souhrnně o všem, co bylo uskutečněno v určeném pravidelném intervalu. 

Pokud jde o účet platební (mezi které běžné účty zpravidla patří), máme svůj vztah s bankou či kampeličkou upraven rámcovou smlouvou o platebních službách (jako součást naší smlouvy o běžném účtu nebo samostatně), v níž jsme se s bankou nebo kampeličkou dohodli, jak často a jakým způsobem nám budou informace o provedených platebních transakcích doručovány. 

Nejčastěji nám banky a kampeličky podávají informace jednou měsíčně (interval by neměl být stanoven delší) a záleží na nás, pro jaký způsob doručení jsme se rozhodli. Někomu vyhovují vytištěné výpisy zasílané poštou a někomu zas elektronické, které mohou být odesílány e-mailem nebo jsou k disposici v internetovém bankovnictví.

Výpisy z jiných než platebních účtů bychom měli také dostávat nejdéle v měsíčních intervalech (zpětně za uplynulý kalendářní měsíc). To však platí pouze, pokud se na účtu nějaký pohyb odehrál (většinou tomu tak bude, protože v měsíční frekvenci často platíme různé poplatky a měly by nám být účtovány úroky). Je opět na naší dohodě s bankou nebo kampeličkou, jakým způsobem chceme informace o událostech na našich účtech získávat (písemně nebo elektronicky).

Připravuje:

Ve spolupráci s: