Změna banky

Pokud o změně banky uvažujeme, můžeme to udělat velmi jednoduše a banky nám při tomto kroku dokonce pomohou, ale jsou věci, na které je dobré myslet předem a které musíme rozhodnout a udělat my sami. Např. termín změny banky bychom ideálně měli zvolit tak, aby naše trvalé příkazy a inkasa, včetně těch, které jsou prováděny službou SIPO, odešly v daném měsíci ze současné banky a v měsíci následujícím již z banky nové. 

Pokud máme u banky veden běžný účet a nejsme u ní vázáni žádnými dalšími závazky, můžeme při změně banky využít Kodexu mobility. To je soubor pravidel, který připravila a vydala Česká bankovní asociace již v roce 2009. Naprostá většina bank poskytujících služby fyzickým osobám k těmto pravidlům přistoupila a zavázala se tak klientům-spotřebitelům při změně banky pomáhat. 

Více informací najdeme na www.czech-ba.cz/kodex-mobility-klientu, anebo v další kapitole Změna banky krok za krokem. 

Je ale možné, že jsme se v rámci dalších smluv, které máme s bankou uzavřeny, zavázali, že u ní budeme mít veden běžný účet. Pokud banka nebude ochotna z této podmínky ustoupit (třeba u hypotečního úvěru je to celkem běžné a pochopitelné), budeme muset se změnou banky zřejmě počkat. Teprve v okamžiku vyrovnání našich závazků u banky (typicky po splacení úvěru nebo jeho refinancování pomocí úvěru jiné banky) bude možné změnu uskutečnit. 

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: