Kam se obrátit pro radu nebo pro pomoc?

Jak bychom byli rádi, kdyby všechno běželo jako na drátkách. Podle našich představ, žádné vysvětlování a žádné dohady. Ale dobře to známe, ne vždy to takhle funguje. A co hůř, ne vždycky za to může ta druhá strana. Často totiž není vůbec jisté, na čem jsme se vlastně dohodli a představy obou (nebo někdy i více stran) se liší od samého počátku. Kam se obrátit, když hledáme řešení standardních i nestandardních situací, v kterých se na finančním trhu můžeme ocitnout?

 

 

Když chceme zablokovat kartu

Instituce, která pro nás platební kartu zajistila, nám při jejím předání předala i informaci o tom, kam se obrátit v případě, že bychom potřebovali platební kartu zablokovat. Zpravidla tyto údaje obdržíme v tištěné podobě také na malé papírové kartičce velikosti platební karty, kterou si můžeme dát do peněženky...

Více

Když jsme neoprávněně vedeni v úvěrovém registru

Pokud zjistíme, že některý z údajů uchovávaných v BRKI je nepřesný či chybný, je třeba kontaktovat Klientské centrum BRKI, kde nám ve spolupráci s příslušnou bankou pomohou zjednat nápravu. Kromě možnosti přímého kontaktu prostřednictvím webových stránek, je možné zjistit bližší informace...

Více

Když chceme podat stížnost na porušení ochrany spotřebitele ze strany

  • banky a pobočky zahraniční banky
  • spořitelního nebo úvěrního družstva (kampeličky)
  • obchodníka s cennými papíry
  • investičního zprostředkovatele
  • pojišťovny
  • penzijní společnosti
Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: