Když jsme neoprávněně vedeni v úvěrovém registru

BRKI

Pokud zjistíme, že některý z údajů uchovávaných v BRKI je nepřesný či chybný, je třeba kontaktovat Klientské centrum BRKI, kde nám ve spolupráci s příslušnou bankou pomohou zjednat nápravu. Kromě možnosti přímého kontaktu prostřednictvím webových stránek, je možné zjistit bližší informace též přímo na adrese společnosti Czech Banking Credit Bureau, a.s., která BRKI provozuje:

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
Česká Republika

Tel.: +420 277 778 600, 242 438 600
Fax.: +420 277 778 680
E-mail: klient@cbcb.cz

 

NRKI

Pokud zjistíme, že některý z údajů uchovávaných v NRKI je nepřesný či chybný, je třeba kontaktovat Klientské centrum NRKI, kde nám ve spolupráci s příslušnou finanční institucí pomohou zjednat nápravu. Kromě možnosti přímého kontaktu prostřednictvím webových stránek, je možné zjistit bližší informace též přímo na adrese provozovatele registru – společnost Czech Non-banking Credit Bureau, z.s.p.o., která NRKI provozuje:

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
Česká republika

Tel.: +420 277 778 650, +420 242 438 650
E-mail: klient@cncb.cz

 

CRÚ

Pokud zjistíme, že některý z údajů uchovávaných v CRÚ je nepřesný či chybný, je třeba v první řadě kontaktovat banku, která sporný údaj do databáze CRÚ předala (tj. banka, které klient dle výpisu dluží) a která je bezprostředně odpovědná za věcnou správnost registrovaných informací. V případě, že jde o úvěrové závazky v zahraničí, je třeba kontaktovat příslušný zahraniční registr. 

Pokud je o nás v CRÚ veden záznam, můžeme své dotazy týkající se CRÚ adresovat i na: cru.svyp@cnb.cz

 

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: