Když chceme podat stížnost na porušení ochrany spotřebitele ze strany

 • banky a pobočky zahraniční banky
 • spořitelního nebo úvěrního družstva (kampeličky)
 • obchodníka s cennými papíry
 • investičního zprostředkovatele
 • pojišťovny
 • penzijní společnosti
 • fondy
 • pojišťovacího zprostředkovatele
 • samostatného likvidátora pojistných událostí
 • směnárny 
 • centrální ho depozitáře
 • jiné osoby vedoucí evidenci investičních nástrojů
 • investiční společnosti
 • investičního fondu
 • organizátora trhů s investičními nástroji
 • zajišťovny
 • provozovatele vypořádacích systémů
 • platebních systémů

můžeme tak učinit prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách České národní banky nebo se můžeme obrátit písemně na adresu:

Samostatný odbor ochrany spotřebitele

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

nebo podání předat osobně do podatelen ČNB během stanovené otevírací doby

Česká národní banka              
Senovážná 3                
115 03 Praha 1                    
Tel.: 224 411 111              
Fax: 224 412 404               

Pobočka Hradec Králové
Hořická ulice 1652  
502 00 Hradec Králové
Tel.: 495 711 111
Fax: 495 711 107

Pobočka Brno  ​
Rooseveltova 18 
601 10 Brno    
Tel: 542 137 111
Fax: 542 211 608

Pobočka Ostrava
Nádražní 4
702 00 Ostrava
Tel: 596 151 111
 Fax: 596 151 498

ČNB vykonává dohled v oblasti ochrany
spotřebitele nad dodržováním těchto pravidel:

Více informací se dozvíme přímo na webových stránkách ČNB. Se svými dotazy se můžeme na ČNB obrátit také prostřednictvím Zelené linky na tel: 800 160 170

Připravuje:

Ve spolupráci s: