Představy a cíle pro dobu penze

Pokud ještě v seniorském věku nejsme, můžeme si alespoň na zkoušku představit, co bude, až nám bude... no, dejme tomu 65 let a co všechno se do té doby může stát. Možná je taková představa tak trochu nepředstavitelná, ale zkusme to.

Bydlení

Kde chceme v penzi bydlet? V současném bytě, domě nebo pro nás přichází v úvahu jiná varianta? Jaké celkové výdaje budeme muset během penze pravidelně platit v souvislosti s bydlením?

Dědictví

Počítáme s tím, že nějaký majetek přejde na naše děti nebo jiné příbuzné? Máme jasno v tom, co bychom komu chtěli odkázat a jak to můžeme podle současné právní úpravy zařídit? Máme sepsánu závěť nebo jiné pořízení pro případ smrti?

Zdraví

Dokážeme si zabezpečit náležitou zdravotní péči, i když se náš zdravotní stav zhorší? Dokážeme si představit, jaký asi bude? Na jaké výdaje se musíme připravit, pokud si nad rámec standardního zdravotního pojištění, budeme chtít užívat např. lázeňských pobytů, speciálních léčebných kůr atp. Velmi pravděpodobně budeme muset na péči o své zdraví vynakládat vyšší částky, než do něj investujeme dnes.

Indispozice

Co se stane, pokud náhle nebudeme schopni sami o svých záležitostech rozhodovat? Máme ošetřenu situaci, kdy bychom dočasně nebo trvale nemohli rozhodovat o tom, co s námi nebo naším majetkem bude? Jak dobře je naše okolí informováno o rodinném majetku, naší finanční situaci, kontech v bance, přístupových heslech atp.? Věnujme chvilku času tomu, že si všechno uspořádáme a pro všechny případy sepišme závěť nebo jiné pořízení pro případ smrti.

Změna výdajů  

Budeme během penze potřebovat více peněz než nyní nebo naopak? Zvažme realisticky, jak se v penzi se může změnit složení rodinných výdajů. Můžeme se sice uskrovnit a přestěhovat se do menšího bytu, ale na druhou stranu bychom chtěli např. více cestovat po světě, jezdit za sluníčkem, hrát golf, nebo finančně podporovat vnoučata na studiích.

Možná máme o našem seniorském věku úplně jiné představy, anebo se podobnými úvahami ani nechceme zabývat. Pokud se ale spoléháme na to, že fit budeme až do sta let a peněz bude vždycky dost, je to tak trochu jako věřit na Ježíška. Když jsme byli malí, tak vždycky přišel a my jsme se nemuseli o nic starat, jenom věřit, že přinese ty správné dárky právě nám. V určitém věku nám ale nejspíš došlo, že Ježíškovi musíme s tím nadělováním také trochu pomoci, protože jinak by nás mohl třeba úplně minout. 

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: