Fáze čerpání

V období, kdy jsme tzv. na penzi, nám již neplyne příjem ze zaměstnání a naše příjmy se skládají ze státního důchodu, dávek penzijní společnosti (v případě, že jsme účastníky penzijního spoření nebo doplňkového penzijního spoření) a v ideálním případě i z příjmů z vlastního majetku nebo jeho prodeje.

Čerpáme tedy z toho, co jsme za předchozí léta naspořili a nainvestovali. A právě tenhle hlavní aspekt by měl odrážet i náš osobní finanční plán v seniorském věku. Abychom si během penze mohli užívat života bez starostí, potřebujeme mít:

  • finanční rezervu na neočekávané výdaje
  • dlouhodobou finanční rezervu, která nám pomůže zajistit a udržet naše příjmy v případě úmrtí druhého partnera
  • dostatek peněz na zábavu a odpočinek, podle toho jaké aktivity či trávení volného času upřednostňujeme
  • cestování, sport, nové koníčky, hry s vnoučaty
  • dostatek peněz na zdravotní péči a očekávané i méně očekávané léčebné výlohy
  • plán řešící případné pokračující konzervativní investování s cílem průběžně podpořit osobní výdaje a ochránit reálnou hodnotu našich úspor 
  • plán dědictví (nebo alespoň sepsanou závěť či jiné pořízení pro případ smrti)

Připravuje:

Ve spolupráci s: