Osobní cíle pro dobu penze

Pokud ještě v seniorském věku nejsme a máme čas se na tuto dobu připravit, nás osobní finanční plán by měl počítat s několika základními parametry, které budeme muset předem odhadnout:

Bydlení – kde chceme v penzi bydlet?
V současném bytě, domě nebo pro nás přichází v úvahu jiná varianta? Jaké celkové výdaje budeme muset během penze pravidelně platit v souvislosti s bydlením?

Dědictví – počítáme s tím, že nějaký majetek přejde na naše děti nebo jiné příbuzné?
Máme jasno v tom, co bychom komu chtěli odkázat a jak to můžeme podle současné právní úpravy zařídit? Máme sepsánu závěť nebo jiné pořízení pro případ smrti?

Zdravídokážeme si zabezpečit náležitou zdravotní péči i když se náš zdravotní stav zhorší?
Dokážeme si představit, jaký asi bude? Jaké výdaje nad rámec standardního zdravotního pojištění, pokud budeme chtít využívat např. lázeňské pobyty, speciální léčebné kůry atp. Velmi pravděpodobně o vyšší částky než na péči o své zdraví vynakládáme dnes.

Indispozice co se stane, pokud náhle nebudeme schopni sami o svých záležitostech rozhodovat?
Máme ošetřenu situaci, kdy bychom dočasně nebo trvale nemohli rozhodovat o tom, co s námi nebo naším majetkem bude? Jak dobře je naše okolí informováno o rodinném majetku, naší finanční situaci, kontech v bance, přístupových heslech atp. Sepišme pro všechny případy závěť nebo jiné pořízení pro případ smrti.

Změna výdajů - budeme během penze potřebovat více peněz než nyní nebo naopak?
Zvažme realisticky, jak se v penzi se může změnit složení rodinných výdajů. Můžeme se sice uskrovnit a přestěhovat se do menšího bytu, ale na druhou stranu bychom chtěli např. více cestovat po světě, jezdit za sluníčkem, hrát golf, nebo finančně podporovat vnoučata na studiích.

Připravuje:

Ve spolupráci s: