Kdy začít myslet na penzi?

Zajistit si na stáří dostatek financí je rozhodně během na dlouhou trať. Pokud nám během života náhodou nespadne do klína štědré věno nebo dobře spravované dědictví, bude při budování dostatečné penze hrát čas vždycky tu nejdůležitější roli. Ať už si pro sebe seniorský věk představujeme jako pohodu, klídek a tabáček nebo cestování napříč zeměkoulí, bude nejlepší začít hned s první výplatou.

V rámci stávajících možností, lze začít spořit v tzv. třetím penzijním pilíři. Pokud splňujeme dané podmínky (nejnižší měsíční úložku alespoň 300 Kč), máme nárok na státní příspěvek (dle výše naší úložky až 230 Kč měsíčně) a přispívat může i náš zaměstnavatel (pokud takový benefit poskytuje. Navíc můžeme uplatnit slevu na dani z příjmu (až do výše 12 000 Kč ročně). Penzijní spoření, resp. doplňkové penzijní spoření je možné zařadit
mezi finanční produkty s velmi dobrým celkovým zhodnocením a přiměřeným rizikem.

Začít včas samozřejmě platí i pro budování vlastního finančního majetku nebo investování do aktiv, která nám budeme moci použít k podpoře svých příjmů v době penze. Takový majetek musíme dlouhodobě a plánovitě vytvářet v letech, která penzi předcházejí, zejména ve fázi investování.

Připravuje:

Ve spolupráci s: