Kolik peněz budete v penzi potřebovat?

Ve stáří bychom měli pevně „sedět“ na židli o třech příjmových nohách:

  1. státní důchod - státem vyplácený důchod představuje nejslabší „nohu“ penzijních financí, jeho výše není vysoká (např. v roce 2013 dosahoval průměrný státní důchod výše 10 962 Kč měsíčně, což je pravděpodobně podstatně nižší částka ve srovnání s naší současnou mzdou);
  2. dávky vyplácené penzijní společností v návaznosti na platnou zákonnou úpravu penzijního spoření (II. a/nebo III. pilíř) a možnosti, které v této oblasti využíváme, by měl představovat „prostřední nohu“ našich penzijních financí;
  3. soukromé úspory a jiný příjem z našeho majetku – tady by se měly objevit peníze dlouhodobě nashromážděné v rámci osobního finančního plánu (např. majetek investované do finančních nástrojů typu podílového fondu, příjem z pronájmu nemovitosti atp.)

Všechny tři složky dohromady by pomoci udržet náš životní standard tak, aby v okamžiku odchodu do důchodu nedošlo k náhlému propadu. Pokud se v seniorském věku nechceme příliš omezovat, budeme na měsíc potřebovat asi 80% měsíčního příjmu, který jsme měli před odchodem do důchodu.

Připravuje:

Ve spolupráci s: