Bez práce nejsou koláče

Rozhodně v tom ale nejsme sami. V dnešní době se lidé často chovají ke svým financím i majetku velmi podivně. Snaží se získat spoustu věcí, které ale potom nechávají času napospas bez jakékoli péče. Samotným hromaděním se ale k bohatství nebo k majetku s trvalou hodnotou nedopracujeme. O cokoli, co máme, se musíme starat. Věnovat své myšlenky a čas tomu, abychom zajistili údržbu, anebo i vylepšování, ať už vlastními silami nebo s pomocí jiných. Je celkem jedno, jestli jde o auto nebo kolo, o byt nebo dům, anebo právě o peníze. Ono známé „bez práce nejsou koláče“ platí odjakživa a úplně ve všech směrech. Pokud nebudeme s naším majetkem něco dělat, tak koláče nebudou. V případě peněz to znamená, že pro nás nebudou pracovat.

Chybná rozhodnutí o rodinných financích

A co je ještě horší, můžeme se ocitnout v situaci, kdy to všechno, co máme, začne pracovat proti nám. Nebo že by se to už dělo? Pokud se zbytečně zadlužujeme ve snaze krátkodobě „vylepšit“ svůj životní standard (třeba nákupem LCD televize nebo luxusních vánočních dárků), hromadíme nejen věci, ale také závazky. Peníze, které budeme muset za nákupy na splátky nebo jiné spotřebitelské úvěry zaplatit, nám již nic dalšího nepřinesou. Právě naopak, zbavujeme se jich rychleji a ve větším množství.

Když peněz máme víc, necháváme ležet poměrně vysoké úložky na běžných účtech s velmi nízkým úročením, a tak nám z našich peněz každým rokem inflace odkrajuje kousek po kousku. Ne všichni využíváme různých možností státní podpory včetně daňových úlev spojených některými nákupy nebo produkty. Pokud vůbec investujeme, věnujeme našim rozhodnutím jen velmi málo času, natož abychom problematiku, které většinou tak úplně nerozumíme, konzultovali s odborníky a byli ochotni jim za jejich práci něco zaplatit.

Připravuje:

Ve spolupráci s: