Rodinné cíle a nastavení priorit

Od rozpočtu k rodinnému finančnímu plánu je to už jenom skok. Podstatné je to, že pro jeho sestavení bude nutné určit si cíle. Naše rodinné cíle spolu však často kolidují, a to už vůbec nemluvíme o tom, že i v pozici rodičů můžeme mít svá vlastní tajná přání. V každém případě bychom měli být schopni si ujasnit, jaké cíle mají v danou chvíli absolutní prioritu a jaké jsou teprve „v pořadí“.

Mezi cíle s nejvyšší prioritou zpravidla řadíme:

  • Vzdělání dětí
  • Finanční zajištění rodiny proti nepředvídaným událostem
  • Zabezpečení spokojeného stáří

Všechny ostatní by měly přijít na řadu až poté, co se nám daří naplňovat cíle prioritní.

Všechny ostatní by měly být cíli sekundárními, těmi, které pro nás sice jsou důležité, ale můžeme se bez nich vlastně obejít. Nebo alespoň jejich plnění na čas odložit. A právě sem by měly patřit všechny ty nejnovější mobily, televize, americké ledničky, „nutné“ rodinné vozy a často i „lepší adresy“. Je samozřejmé, že žádného z cílů nedosáhneme okamžitě jednorázovou úložkou. Právě proto je třeba sestavit si plán, jak si postupně v čase dostatek financí na plnění našich cílů zajistíme. Finanční plán nám bude sloužit jako mapa, abychom se na cestách za svými cíli neztratili. Při jeho sestavování bychom nikdy neměli zapomínat na rezervy.

Připravuje:

Ve spolupráci s: