Pečujme o sebe i o své peníze

Jak je vidět, klademe na rodinný rozpočet větší nároky, než může pokrýt. Jako rodiče však máme ve vztahu k financím mnohem větší odpovědnost než singles nebo třeba studenti. Neliší se jenom naše finanční potřeby, měl by se lišit i náš přístup k nim. Zaopatření členů naší rodiny a jejich maximální spokojenost je samozřejmě naší prioritou. Pokud ale vše závisí jen na jednom jediném příjmu – tom našem, měli bychom myslet také na to, co by se stalo, kdybychom o něj přišli.

Staráme se o rodinu dobře?

Postarat se dobře o rodinu neznamená, a nikdy ani neznamenalo to, že nakoupíme všem to, na co si právě vzpomenou. Mnohem důležitější je zajistit dlouhodobý výhled celé rodiny a pokud možno zabránit tomu, abychom zbytečně přicházeli o to, co jsme již pracně získali.

Měli bychom být připraveni na to, že kteréhokoli člena naší rodiny mohou potkat neočekávané události, které budou znamenat radikální zásah do našich financí. Stejně důležité je myslet i na naše vlastní potřeby a na budoucnost, která je před námi. Abychom mohli být dobrými rodiči a živiteli rodiny, musíme na to mít dostatek sil. Pokud z nějakého důvodu ty síly ztratíme, měli bychom mít alespoň dostatek financí, aby i přesto mohla rodina fungovat dál.

Abychom mohli správně vyhodnotit, jak na tom vlastně jsme a jaké kroky by v naší současné situaci bylo dobré podniknout k tomu, abychom svoji rodinu skutečně zabezpečili, musíme se nejprve v našich financích zorientovat. A vezmeme to pěkně popořádku. Nejdřív si sestavíme rozpočet.

Připravuje:

Ve spolupráci s: