Jak si sestavit rodinný rozpočet

Výdaje = to, co musíme každý měsíc ze své kapsy vydat (někomu zaplatit)
Naše výdaje bychom měli sledovat pravidelně alespoň na měsíční bázi a současně pracovat s výhledem na celý rok.

Příjmy = to, co do naší kapsy (na náš účet nebo nám do ruky) přichází
Kromě pravidelné mzdy to jsou samozřejmě i bonusy, příjmy z příležitostných prací nebo pronájmu, nebo také z našich investic. I příjmy bychom měli sledovat pravidelně, alespoň jednou za měsíc, a kromě toho pracovat s výhledem na celý rok.

Přehled příjmů a výdajů = soupis všech příjmů a výdajů za určitou dobu
Sepíšeme si, kolik peněz a za co jsme během uplynulého týdne, měsíce nebo delší doby získali a kolik peněz a za co jsme během stejné doby utratili do dvou sloupců příjmy + a výdaje -. V roli živitele rodiny bychom tohle měli být schopni zvládnout za každý měsíc i celý rok. Samozřejmě není potřeba pracovat s úplně přesnými položkami, ale odhady zaokrouhlenými (např. na stovky, pětistovky nebo tisícovky) tak, aby nám to vyhovovalo a abychom se příliš neodchýlili od reality.

Rozpočet = rozpis příjmů a výdajů, které během určité doby očekáváme
Do dvou sloupců příjmy + a výdaje - si rozepíšeme, kolik peněz a za co bychom měli během následujícího období (týdne, měsíce, v případě rodiny rozhodně i roku a delšího období) získat a kolik peněz a za co během stejné doby plánujeme utratit. Rozpočet našich předpokládaných příjmů a výdajů by měl být skutečně realistický, abychom se podle něj mohli řídit a dál s ním pracovat.

Připravuje:

Ve spolupráci s: