Cestovní pojištění a možnosti připojištění

Ať už plánujeme dovolenou nebo cestu pracovní, musíme se na ni přichystat. V dnešní době to už není jen o tom, že si zabalíme kufr a rozloučíme se s přáteli. Ještě před odjezdem si musíme promyslet a zajistit správné pojištění. Jak na to?

Cestovní pojištění si pořizujeme kvůli tomu, aby nám pojišťovna uhradila náklady zdravotní péče, která nám byla v případě potřeby při cestě poskytnuta. Základní typ cestovního pojištění zpravidla pokrývá veškeré léčebné výlohy v případě náhlého onemocnění, úrazu nebo smrti. 

Podle toho, jakým činnostem se chceme na cestě věnovat, bychom měli zvážit doplnění základního typu o tzv. připojištění. Půjde-li jen o obvyklé aktivity na místech k tomu určených, postačí zpravidla jen základní typ pojištění. Pokud  se chystáme na dovolené sportovat, měli bychom si zjistit, zda se nejedná, z pohledu pojištění, o rizikovou aktivitu, na kterou je třeba se připojistit. Za zvážení stojí také sjednání úrazového pojištění.

Připojištění může spočívat i v tom, že své pojištění rozšíříme o storno zájezdu nebo cestovní služby. Pokud pak musíme ze závažných důvodů plánovanou cestu zrušit, pojišťovna nám uhradí zaplacenou cenu zájezdu, letenky nebo jízdenky, zálohu na ubytování a pronájem auta nebo jiného dopravního prostředku. 

Další možností je připojištění zavazadel. Zpravidla zahrnuje případy náhlého a náhodného poškození, zničení nebo odcizení zavazadel. 

Doporučováno bývá i připojištění odpovědnosti za škodu (nově za újmu). To pokrývá situace, kdy v důsledku naší činnosti dojde k poškození zdraví (fyzického nebo i psychického) nebo smrti jiného člověka, nebo jeho majetku (věcech i zvířatech). Pokud při cestování takovou újmu způsobíme, uhradí za nás pojišťovna náklady, které na nás poškozený bude požadovat. 

Srovnání cen a služeb nabízených různými pojišťovnami můžeme snadno najít na internetu, např. zde, zde nebo třeba zde. Cena pojištění by však neměla být naším jediným kritériem. Nabídky pojišťoven se často liší právě rozsahem rizik, která jsou pojištěním pokryta, a také tzv. stanoveným limitem pojistného plnění. To je maximální částka, kterou nám pojišťovna zaplatí v případě, že pojistná událost nastane.  

Před uzavřením smlouvy je proto vždy nutné zjistit si konkrétní pojistné podmínky. Najdeme je na webových stránkách nebo pobočkách jednotlivých pojišťoven.

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: