Na cesty bez cestovního pojištění?

Kdo z nás se někdy nesetkal s tvrzením, že cestovní pojištění je vlastně zbytečné? Vždyť s Evropským průkazem zdravotního pojištění nás v Evropě ošetří automaticky zadarmo! To ale není tak úplně pravda. Stejně tak jako zprávy o tom, že na všechny cesty nám stačí pojištění v rámci platební karty. Na podobné „rady“ bychom si měli dát pozor. 

Evropský průkaz zdravotního pojištění (EPZP nebo též EHIC) sice má každý, kdo je v ČR zdravotně pojištěn, ale ošetření zdarma v celé Evropě nám rozhodně nezajistí. Zaručí nám pouze to, že během dočasného pobytu nám bude v kterékoli z 28 zemí EU a dále pak na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku poskytnuta nezbytná lékařská péče ve státním zdravotnickém zařízení té které země. A to za stejných podmínek a stejnou cenu jako lidem pojištěným v dané zemi. 

Někde to zdarma bude, ale jinde je spoluúčast pacienta na nákladech ošetření poměrně vysoká. Navíc je v Evropě celkem běžné, že pacient musí zaplatit poplatek nebo náklady na poskytnutou péči ihned a pojišťovna mu vynaložené prostředky uhradí až později, tedy po návratu. Učiní tak však jen na základě předložení originálních dokladů o zaplacení, které bychom si vždy měli vyžádat.  

Systémy zdravotní péče se v jednotlivých zemích liší, a tak ošetření, které u nás chápeme jako běžné, může být jinde považováno za nadstandardní službu, na kterou zdarma nemáme nárok. Navíc, u soukromých poskytovatelů zdravotní péče nám žádná služba zdarma na základě EPZP poskytnuta nebude.

Pokud bychom se při cestách chtěli spoléhat na pojištění k platební kartě, musíme si nejprve prověřit, zda jej máme sjednáno a o jaké pojištění se vlastně jedná. Nemusí jít totiž automaticky o pojištění, které kryje poskytnutí zdravotní péče, ale např. pojištění ztráty karty. 

Důležité je také zjistit, jaké jsou limity pojistného plnění pro konkrétní situace a zda se pojištění vztahuje jen na držitele karty, anebo i na další rodinné příslušníky. Pokud nám naše platební karta zajišťuje cestovní pojištění v dostatečné míře, pak ji samozřejmě pro tyto účely využít můžeme. Bez toho, že si předem prostudujeme konkrétní pojistné podmínky a zjistíme vše potřebné, bychom však jen na platební kartu při svých cestách spoléhat neměli.

Připravuje:

Ve spolupráci s: