Finanční plán první krok 

Možná máme pocit, že naše finanční situace je špatná nebo spíš úplně na nic a bude lepší o ní ani nemluvit. Ale to právě NE! Mluvit o ní budeme, abychom ji poznali a abychom lépe poznali sami sebe. Nebudeme se ale vůbec nijak hodnotit! Jenom si spočítáme, kolik peněz pravidelně dostáváme (a odkud) a kolik peněz pravidelně vydáváme (a kam nebo na co). Stačí na to jednoduchá tabulka, do které si zapíšeme úplně všechny položky, na které si za uplynulý měsíc vzpomeneme, do dvou sloupců: příjmy + a výdaje -.

Sečteno podtrženo, něco navíc nám buď zbývá, nebo se nám peněz naopak nedostává. Leda, že bychom byli dokonalejší než všichni ministři financí, co se vyrovnanému rozpočtu nepřiblížili již celé roky! Ale pozor, my také ještě nemáme rozpočet. Máme jen přehled příjmů a výdajů za minulý měsíc. Překvapilo nás to? Vyděsilo? Žádné strachy, pokaždé to nemusí vypadat právě takhle. 

Možná se nám nepodaří zmapovat si celý měsíc hned napoprvé, proto je dobré začít tím, že si vytvoříme přehled příjmů a výdajů týden po týdnu a zkusíme je odhadnout předem. Odhad i realitu tak budeme mít v živé paměti a o něco zřetelněji uvidíme, že určitá část našich výdajů je zpravidla úplně zbytečná, anebo třeba jen neuvážená. Nebo jsme se vůbec neodhadli a ukázalo se, že peníze se u nás ani neohřejí? Tak nebo tak, určitě to není důvod k pláči ani k rozčílení, ale k zamyšlení nad tím, jak dobře vlastně sami sebe známe a kolik peněz kam dáváme. Pokud charakter svých výdajů alespoň rozpoznáme, jsme na dobré cestě příště něco změnit a některým z nich se třeba i úplně vyhnout.

Aby nám ale rozpočet mohl sloužit nejen jako zpětná vazba, ale také jako odrazový můstek k finančnímu plánu, musíme si ho umět připravit dopředu na další měsíc, rok nebo i delší dobu. Některé příjmy i výdaje jsou nepravidelné, platíme je třeba jen jednou za rok. Pokud o nich s jistotou víme, musíme je do rozpočtu zahrnout. 

Jsou však i takové výdaje a příjmy, které předem odhadnout ani nemůžeme. Auto se porouchá tak, že jeho oprava nás přijde na dva měsíční platy, anebo nám z nějakého důvodu vypadne část pravidelného příjmu. Takových nečekaných změn bychom se neměli zbytečně bát, jenom bychom s nimi měli předem tak trochu počítat, třeba až budeme dělat ve finančním plánování druhý krok. 

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: