K čemu slouží finanční plán

Chceme dostat z bodu A do bodu B a potřebujeme k tomu 100.000,- Kč. Jak to uděláme? Můžeme si to třeba namalovat, ale hlavní je, vytvořit si plán. Finanční plán. Můžeme si jej představit jako mapu, která nás dovede k našemu cíli s větší jistotou a mnohem rychleji než zkoušení různých tras formou pokus omyl, které je obvyklé u těch z nás, kdo zamyšlení nad vlastními příjmy a výdaji nevěnují příliš mnoho energie.

Finanční plán je dobrou metodou i pro ty z nás, kdo plánovaní jako takové vůbec nemají v lásce. Jde vlastně o to, že si díky němu připravíme cestu ke splnění našich přání, alespoň co se financí týče. Pokud totiž na něco nemáme v daném okamžiku peníze, neznamená to, že by to pro nás bylo úplně nedostupné. Jenom musíme najít správnou cestu, jak se k tomu časem dostat. 

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: