Jak si sestavit rozpočet

Úplně na začátku je potřeba zjistit, jak na tom s penězi vlastně jsme. Nejspíš už máme nějaký svůj systém, jak sledujeme, kolik peněz máme, kolik na co potřebujeme a kolik ve skutečnosti utrácíme. Pokud ne, je nejvyšší čas se pustit do sestavení rozpočtu. 

Nejdříve pojmy

Výdaje = to, co musíme každý měsíc ze své kapsy vydat (někomu zaplatit) 
Tyhle položky nám asi půjdou od ruky a určitě jich bude skoro nekonečná řada. Všechny peníze, které musíme někomu zaplatit, ať už proto, že musíme nebo proto, že chceme nebo proto, že jsme na něco zapomněli nebo... těch nebo může být ještě plno, jednoduše za co peníze utrácíme. 

Příjmy = to, co do naší kapsy (na náš účet nebo nám do ruky) přichází 
Kromě pravidelné mzdy, platu, příspěvků nebo dávek to jsou třeba i bonusy, příjmy z příležitostných prací nebo z pronájmu, nebo také z našich investic.

Přehled příjmů a výdajů = soupis všech příjmů a výdajů za určitou dobu 
Sepíšeme si, kolik peněz a za co jsme během uplynulého týdne, měsíce nebo delší doby získali a kolik peněz a za co jsme během stejné doby utratili do dvou sloupců příjmy + a výdaje -. V roli živitele rodiny bychom tohle měli být schopni zvládnout za každý měsíc i celý rok. Samozřejmě není potřeba pracovat s úplně přesnými položkami, ale se zaokrouhlenými částkami (např. na stovky, pětistovky nebo tisícovky) tak, aby nám to vyhovovalo a abychom se příliš neodchýlili od reality.

Rozpočet = rozpis příjmů a výdajů, které během určité doby očekáváme 
Do dvou sloupců příjmy + a výdaje - si rozepíšeme, kolik peněz a za co bychom měli během následujícího období (týdne, měsíce nebo třeba i roku) získat a kolik peněz a za co během stejné doby plánujeme utratit. 

Tak a hurá do toho. Papír a tužka pro začátek stačí, ale pokud je nám milejší tabulka v počítači nebo telefonu, tak si přehled příjmů a výdajů nebo rovnou rozpočet můžeme hravě sestavit i elektronicky. A ještě něco. Rozpočet našich předpokládaných příjmů a výdajů by měl být realistický, abychom se podle něj mohli řídit. Stejně jako u jízdy autem, bychom při jeho sestavování, ale neměli zapomínat na dvě základní věci, na cíle a na rezervy.

Připravuje:

Ve spolupráci s: