K čemu slouží finanční rezerva

Měla by nám pomoci v případě nouze. Stejně jako náhradní pneumatika v autě, i finanční rezerva nám slouží jako jistota, kterou si s sebou vezeme pro případ, že budeme muset nečekaně zastavit. V okamžiku, kdy to nečekáme, se přihodí něco, co nás bude stát hodně peněz – neočekávaný výdaj např. na opravu auta, nákup nové pračky, nebo třeba na akutní lékařský zákrok atp. Může to být ale také náhlý výpadek příjmů, který nás bez rezervy může dostat velmi rychle na kolena. Taková neočekávaná příhoda může být jen velmi přechodného charakteru, ale i tak nás může nepříjemně poznamenat, anebo nám způsobit takový stres, že začneme jednat nepřiměřeně anebo úplně proti svým zájmům. Pokud ale máme právě pro takový případ připravenu finanční rezervu, nedostaneme se pod tlak a budeme si ve všech ohledech jistější.

Na finanční rezervu bychom proto měli myslet hned od první výplaty. Nejprve stačí dávat si stranou třeba jen pár drobných z každého nákupu, ale později bychom ji měli budovat systematicky. Určit si částku, kterou si „pro strýčka Příhodu“ budeme pravidelně každý měsíc odesílat třeba na jiný účet (nejlépe termínovaný nebo spořící), abychom na ni opravdu sáhli jen v případě nouze. 

Aby nám v krizové chvíli skutečně pomohla, měli bychom svoji finanční rezervu udržovat ve výši alespoň trojnásobku, ale raději šesti násobku měsíčního příjmu. Myslet na ni musíme zejména v případech, pokud je příjem rodiny závislý jen na nás samotných. A o to více, pokud kromě běžných výdajů musíme hradit např. i splátky úvěru.    

Ale pozor, není rezerva jako rezerva. Ta, o které tu byla teď řeč, je rezerva krátkodobá, ale jsou i další rezervy, které bychom neměli tak úplně zanedbat. 

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: