Etika v oblasti investování na kapitálovém trhu

Finanční zprostředkovatelé působící na finančním trhu nabízejí svým klientům – investorům řadu finančních produktů a služeb. To musí činit podle platných zákonů a pod dohledem ČNB. Protože však jde o poměrně složitou problematiku, je v zájmu účastníků těchto trhů, aby i v oblastech, které zákon neupravuje, resp. kde regulátor nestanoví závazné postupy, existovala určitá dobrovolná pravidla vymezující hranice férového chování v rámci soutěže o zákazníky - investory. Pro oblast kapitálového trhu jsou tato dobrovolná pravidla obsažena v Etickém kodexu Asociace pro kapitálový trh AKAT.

Tento kodex tvoří souhrn pravidel, principů, zásad a norem upravujících poskytování investičních a souvisejících služeb ze strany členů a stálých partnerů AKAT. Obsahuje i normy (požadavky na) chování a jednání, které v kombinaci s uvedenými pravidly mají za cíl zlepšit etické chování a obchodní kulturu na trhu a zároveň podpořit rovnocenné postavení jeho jednotlivých účastníků. Jeho záměrem je také vytvoření základní ochrany zákazníků a úprava korektních vztahů mezi jednotlivými účastníky finančního trhu.

Kodex je pro aktivní investory nejen informací o tomto závazku členů AKAT, ale nabízí možnost na situaci v oblasti kapitálového trhu na základě vlastní zkušenosti reagovat a ovlivňovat ji vznášením připomínek a případných stížností.

Připravuje:

Ve spolupráci s: