Kontokorent

Někdo mluví o kontokorentním účtu jiný o kontokorentním úvěru, hlavní je, že svojí podstatou je kontokorent spotřebitelský úvěr. Je založen na dohodě s bankou, že ze svého běžného účtu budeme moci platit i v případě, že tam právě žádné vlastní finanční prostředky nemáme. Říkáme mu také povolený debet nebo povolené přečerpání.

O jeho poskytnutí uzavíráme s bankou písemnou smlouvu. Zpravidla na období jednoho roku s tím, že pokud se nezmění podmínky na naší straně, bývá ze strany banky automaticky prodlužována.

Ve smlouvě je kromě jiného určen úvěrový limit, tedy maximální částka, kterou nám je banka ochotna půjčit a kterou můžeme celou nebo po částech kdykoli použít. Platí však, že vyčerpané prostředky musíme bance splatit dle dohodnutých podmínek. Většinou nejpozději do jednoho roku, může však jít i o kratší dobu. 

Banka může pro poskytnutí této služby požadovat splnění dalších podmínek, např. určitou dobu vedení běžného účtu u banky, nebo pravidelně zasílaný příjem. Právě splnění těchto podmínek na naší straně nám umožňuje ideální fungování kontokorentu. Díky příchozím platbám průběžně splácíme vyčerpané prostředky a kontokorent tak je opakovanou půjčkou, kterou čerpáme vždy jen dle aktuální potřeby. 

Úroky samozřejmě platíme pouze za vypůjčenou částku a dobu, na kterou jsme si ji půjčili. Důležité ale je, abychom povolený debet nepřekročili. Pokud se tak stane, dostáváme se do režimu nepovoleného čerpání, které nám zpravidla přinese sankci v podobě podstatně vyšší úrokové sazby. 

Kontokorent je dobrým řešením v záloze pro nepředvídatelné situace, které nás mohou potkat. Zároveň se nám však do rukou dostává zbraň s povolením utrácet. A my se s ní musíme naučit zacházet tak, aby nám nebyla na škodu, ale jen a pouze k užitku. 

Připravuje:

Ve spolupráci s: