Spotřebitelský úvěr

Se spotřebitelským úvěrem se setkáváme dnes a denně. Někdy to možná ani netušíme, ale narážíme na něj skutečně na každém rohu. 

Spotřebitelským úvěrem je takový úvěr, který nám může nabídnout jen banka, nebankovní instituce (často splátková společnost), anebo i osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, pokud jsme v roli spotřebitelů, tedy pokud nejednáme v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Jde o to, že ve vztahu s poskytovatelem úvěru jsme považováni za neprofesionály, tzv. slabší stranu.

Právě proto nás ustanovení zákona o poskytování spotřebitelského úvěru (a dalších právních předpisů) více chrání a poskytovatelům i zprostředkovatelům naopak stanoví o něco více povinností než u jiných typů úvěrů. 

Spotřebitelský úvěr nám může být poskytnut za konkrétním účelem, který je určen ve smlouvě, anebo bez takového určení a může být zajištěný nebo i bez zajištění. V každém případě je to úvěr jako každý jiný. To znamená, že půjčené peníze musíme dle dohodnutých podmínek vrátit a za jejich poskytnutí zaplatíme úplatu – úrok.

Výše úroku je uváděna ve formě roční úrokové sazby v procentech, pro kterou používáme zkratku p.a. (z latinského per annum). To znamená, že i když úroky splácíme měsíčně, jsou z uvedené úrokové sazby vypočítány pro každý den za celý rok. Pozor ale na takové nabídky, kde by byla úroková sazba za značkou pro procenta vyjádřena zkratkou p.m. (z latinského per mensem, což znamená měsíčně). To by znamenalo, že za poskytnuté peníze budeme platit takový úrok, který bude z uvedené sazby vypočítán pro každý den za každý měsíc, což bude určitě více než stejná výše úrokové sazby vyjádřené za rok. 

Pro lepší představu o tom, kolik nás bude úvěr vlastně stát, může sloužit ukazatel roční procentní sazby nákladů neboli RPSN. Pro výpočet RPSN jsou stanovena přesná pravidla a poskytovatelé i zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů mají povinnost RPSN uvádět již v předsmluvních informacích (pokud se úroková sazba má měnit, je stanoveno, jakým způsobem mám být spočítán příklad). Proto nám RPSN slouží zejména k tomu, abychom si mohli porovnat cenové nabídky několika poskytovatelů ještě předtím, než se pro konkrétní úvěr rozhodneme. 

Základní informace, podle kterých si můžeme nabídky jednotlivých poskytovatelů srovnat a vše si předem promyslet, se dozvíme z předsmluvních informací, které nám musí poskytovatel nebo zprostředkovatel dát k disposici ještě před podpisem samotné smlouvy. Abychom měli srovnání opravdu jednoduché, jsou tyto informace poskytovány na standardizovaných formulářích, ve kterých se můžeme snadno vyznat. Jednou z podstatných náležitostí informačního formuláře je např. i splátkový kalendář (nebo jeho příklad), který nás informuje o počtu, výši a frekvenci splátek, pokud budeme úvěr splácet tímto způsobem.

Pro všechny poskytovatele spotřebitelských úvěrů platí úplně stejná pravidla. Mají mj. povinnost přezkoumat naši finanční situaci a vyhodnotit naši schopnost úvěr splácet. V této souvislosti po nás samozřejmě mohou požadovat celou řadu informací a také si poskytnuté informace ověřit např. v úvěrových registrech. 

Poskytovatelé spotřebitelského úvěru nesmí jako zajištění úvěru požadovat vypsání směnky nebo šeku a hodnota zajištění musí být úměrná poskytovanému úvěru. 

My spotřebitelé mám právo nejen na dostatek informací ještě před uzavřením smlouvy (předsmluvní informace), v samotné smlouvě (smluvní informace), ale máme např. také možnost od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření odstoupit, a to bez jakékoli sankce a bez uvedení důvodu. 

Aby byl úvěr považován za spotřebitelský, musí splňovat ještě některé další zákonem vymezené podmínky, např. nesmí být nižší než 5 000,- Kč a vyšší než 1 880 000 ,- Kč,a nesmí jít o úvěr na bydlení, který by byl současně zajištěn nemovitostí (což je typicky hypoteční úvěr, jehož nová právní úprava se právě chystá). Naprostá většina úvěrů, které si v roli spotřebitelů bereme, však mezi spotřebitelské úvěry patří. Spotřebitelský úvěr může mít mnoho podob. O některých z nich určitě stojí za to přečíst si víc v dalších kapitolách. 

 

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: