Splátkový prodej

Prodej zboží na splátky představuje jednoduchý způsob, jak nabídnout nám klientům zboží, jehož koupi bychom si jinak možná rozmysleli. Koupíte teď, zaplatíte později. Ale tenhle odklad platby pro nás nemusí být vždy výhodný, a nejde přitom jenom o peníze.

Prodej na splátky je často inzerován jako prodej bez navýšení (tedy zboží si kupujeme za stejnou cenu, jakou bychom za něj v tu chvíli zaplatili rovnou na místě), ale měli bychom mít vždy na paměti, že ve skutečnosti se nám může prodražit. Třeba jen proto, že na nějakou splátku zapomeneme. Hlavně ale proto, že při dnešní rychlosti spotřeby a opotřebení věcí, je celkem jisté, že v době, kdy budeme pořízené věci ještě dlouho splácet, budou už na trhu další, novější a mnohem výhodnější nabídky. 

V každém případě jde o to, že koupí na splátky si na místě nákupu vyřizujeme spotřebitelský úvěr, kterým za nákup vybraného zboží zaplatíme a který potom v dohodnutém budoucím čase splácíme. Úvěr nabízí prodejce našeho zboží a buď nám jej sám poskytuje, anebo je v úvěrovém vztahu jen zprostředkovatelem a úvěr nám poskytuje vybraná splátková společnost (tak říkáme profesionálním nebankovním poskytovatelům úvěrů). Princip i pravidla pro poskytování a zprostředkování takového úvěru úplně stejná jako spotřebitelských úvěrů nabízených bankami, navíc splátkové společnosti jsou právě v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů již dnes také pod dohledem České národní banky.

Jak to celé funguje? S podpisem smlouvy o úvěru zpravidla uhradíme první (často zvýšenou) splátku, tzv. akontaci. Současně se zavazujeme platit za nakoupené zboží v pravidelných intervalech splátky podle splátkového kalendáře (zpravidla s měsíční frekvencí) až do doby kdy bude úplně splacen. 

Co bychom si měli dopředu rozmyslet? Nejdůležitější je přečíst si před podpisem podrobně úvěrovou smlouvu, kterou nám poskytovatel nebo zprostředkovatel musí dát k disposici. Mezi naše povinnosti bude patřit zejména úvěr včas a řádně splácet. Pokud bychom se např. se splátkami opozdili, hrozí nám sankce, které ve smlouvě musí být popsány, a proto bychom jim také měli věnovat pozornost. Někteří poskytovatelé mohou vyžadovat, abychom současně s podpisem smlouvy o úvěru uzavřeli i jiné smlouvy, např. pojištění proti neschopnosti splácet.

Je tento druh financování nákupu zboží drahý nebo levný? To nelze přesně říct. Vždy záleží na podmínkách nabízených tím, kdo nám pvěr poskytuje. Úvěr ze splátkového prodeje bývá různě drahý. Vypovídá o tom tzv. RPSN (roční procentní sazba nákladů), která musí být uvedena již v předsmluvních informacích i v samotné  smlouvě o poskytnutí úvěru. Čím vyšší je RPSN, tím je úvěr dražší. 

RPSN nám řekne o něco více než úroková sazba a může nám dobře posoužit pro srovnání cenové nabídky jednotlivých poskytovatelů. To proto, že v sobě obsahuje všechny případné poplatky spojené s úvěrem. V dnešní době se RPSN u splátkového prodeje pohybuje většinou okolo 20-30%.

Připravuje:

Ve spolupráci s: