Výběr toho pravého

Pokud si půjčujeme peníze od banky nebo nebankovního poskytovatele finančních služeb, říkáme, že si bereme úvěr a o jeho poskytnutí uzavíráme písemnou smlouvu. Úvěrů je hned několik druhů, ale nejčastěji se setkáváme s tím, kterému říkáme spotřebitelský. 

Smlouvu a všechny její přílohy je nutné si přečíst ještě před tím, než ji podepíšeme. Ve smlouvě, ale někdy také v přílohách, musí být popsány podmínky, které pro nás budou platit po dobu splácení úvěru, zejména naše povinnosti a případné sankce.

Pokud o úvěru uvažujeme, měli bychom se vždy zamyslet nad tím, jaká je skutečná cena, za které si peníze půjčíme. Předem je nutné si zjistit: 

  1. jak vysoká bude úroková sazba a jak bude počítána (zpravidla v procentech z částky poskytnutého úvěru za rok, tedy např. 14 % p. a.) 
  2. kolik budou činit související poplatky (poplatky mohou být účtovány za samotné poskytnutí úvěru, za jeho předčasné splacení, za vystavení určitých dokumentů nebo potvrzení)
  3. jak vysoké bude RPSN (roční procentní sazba nákladů), která nám ukazuje, kolik nás úvěr bude průměrně ročně stát, když dohromady spočítáme úroky, poplatky a další nutné náklady, které poskytovateli úvěru musíme uhradit. 

U všech těchto údajů samozřejmě platí, čím vyšší, tím dražší.

Současně si musíme odpovědět na otázku, zda budeme schopni úvěr včetně úroků  a všech poplatků splácet v dohodnutých termínech. Pokud tomu tak není, měli bychom se s poskytovatelem dohodnout na takových podmínkách, o kterých víme, že je budeme schopni splnit.

Jestliže to není možné, je třeba se znovu zamyslet nad tím, zda právě takovou půjčku chceme a potřebujeme a zda by nám ji jiná banka nebo jiný poskytovatel úvěrů mohl nabídnout za podmínek, které nám budou vyhovovat.

To vše je nutné promyslet ještě předtím, než smlouvu o poskytnutí úvěru uzavřeme. Jakmile je smlouva uzavřena, platí pro nás dohodnuté podmínky. Pokud dohodnuté podmínky nesplníme (splátky budeme posílat opožděně, v nižších částkách nebo vůbec), dostaneme se do tzv. prodlení. Zpravidla platí, že jakmile se dostaneme do prodlení, byť i jen s jedinou splátkou, bude po nás ten, kdo nám peníze půjčil, chtít zaplatit úroky vyšší, tzv. úroky z prodlení a bude-li prodlení trvat delší dobu, mohou následovat další nepříjemnosti. 

Připravuje:

Ve spolupráci s: