Půjčky na dobré slovo

Stejně důležité jako cena půjčky je i to, od koho si půjčujeme a jaké jsou další podmínky půjčky. Pokud nám chybí jen pár korun do výplaty, není nejspíš problém si půjčit od známých, rodiny nebo kamarádů. Takovému půjčování říkáme správně zápůjčka, ale pro další vysvětlování můžeme až na výjimky klidně zůstat u staré dobré půjčky. Přestože se často na všem domluvíme bez formalit a bez podpisu, protože se přece známe, může se časem ukázat, že se neznáme dost. 

Smlouva o zápůjčce vznikne právě tím, že jsme se dohodli a peníze nám byly předány. Od té chvíle pro nás platí dohodnuté podmínky. Pokud je něco, na čem jsme se nedohodli, platí obecná pravidla stanovená v občanském zákoníku. Tak například úroky se platí, jen pokud byly sjednány. Pokud jsme si neurčili datum vrácení půjčky, bude splatná ve lhůtě 6 týdnů od chvíle, kdy některá ze stran smlouvu vypoví. 

Dokud všechno běží podle dohody, cítíme se skvěle. Až když to začne skřípat, napadne nás, co jsme to vlastně provedli. Možná se nám nepodaří zaplatit dluh včas a příteli to může být těžké vysvětlit, vždyť nám peníze půjčil vlastně zadarmo. Nebo se z přítele vyklube ničema a místo tisícovky zpátky bude chtít najednou dvě. Možná se nám vůbec nepodaří shodnout se na tom, jak to kdo původně myslel a na čem jsme se skutečně dohodli.

Jednoduše, není půjčka jako půjčka. Pravda je, že bezúročně nám nejspíš půjčí právě jen někdo z rodiny nebo z blízkého okolí. Není ale vůbec jisté, zda se nám taková půjčka nakonec vyplatí. Když jde totiž o peníze, jsou to právě peníze, kdo je na prvním místě. Rodinné nebo přátelské vazby mohou jít v takovou chvíli stranou. 

Ve chvíli, kdy si půjčujeme, bychom vždy měli myslet i na to, co by se stalo, kdyby. Naše životní situace se může změnit, něco nepůjde podle plánu atp. Je dobré říci si předem, co v takovém případě nastane. Vše podstatné, na čem jsme se při půjčce peněz skutečně dohodli, bychom měli sepsat a podepsat.  Nejlépe ve dvojím vydání, samozřejmě s úplně stejným obsahem, aby každá ze stran měla svůj originál. Ale pozor! Nezapomeňme, že podpis toho, kdo nám půjčuje, je stejně důležitý jako ten náš. 

Ještě předtím než se na zápůjčce dohodneme, si musíme vše stejně pečlivě rozmyslet a spočítat, jako kdybychom si půjčovali u banky nebo jiného poskytovatele úvěrů. Ke zvážení tu však máme ještě jedno riziko navíc. Unese náš vztah i půjčené peníze?

Připravuje:

Ve spolupráci s: