BRKI a NRKI

Zkratky, které příliš často nevidíme a možná je jen těžko vyslovíme. Přesto mohou mít pro nás a pro některá rozhodnutí o nás zásadní význam. Kdo a jak s BRKI a NRKI vlastně pracuje?

Obojí jsou úvěrové registry, které pomáhají poskytovatelům finančních služeb při hodnocení naší bonity a důvěryhodnosti.  BRKI je Bankovní registr klientských informací. Byl založen a je spravován bankami, které v něm shromažďují informace na základě výslovného zmocnění v zákoně. Je možné z něj zjistit, jaké úvěry byly nebo jsou konkrétní fyzické osobě (ať již občanovi nebo podnikateli) poskytnuty a jaká je výše pravidelných splátek. Současně registr obsahuje i historii splácení těchto závazků, informace o jejich zajištění a také údaje o žádostech o další úvěrové produkty.

NRKI je Nebankovní registr klientských informací. Byl založen a je spravován finančními institucemi, které nejsou bankami, ale poskytují úvěry (mluvíme o nich jako o splátkových a leasingových společnostech, nebo společně jako o nebankovních úvěrových institucích). NRKI obsahuje stejný rozsah informací jako BRKI a navíc i údaje o úvěrech poskytnutých právnickým osobám. Samozřejmě to vše ve vztahu právě k nebankovním úvěrovým institucím. Údaje jsou v NRKI shromažďovány na základě souhlasu klientů se zpracováním osobních údajů.

 

V BRKI náš souhlas se zpracováním osobních údajů potřeba není, ale protože si oba registry informace mezi sebou vyměňují, zpravidla nás banky žádají o souhlas s poskytnutím našich osobních údajů pro potřeby NRKI. Výhodou této výměny informací mezi registry je, že věřitelé dostanou kompletní zprávu o klientovi v jednu chvíli a naši žádost o půjčku vyhodnotí rychleji. 

Banky a nebankovní úvěrové instituce nás o výpis z registrů nežádají, informace o nás si v BRKI a NRKI zjistí samy. V rámci vnitřních pravidel, která mají pro bezpečné fungování nastaveny, tak obvykle činí při každé žádosti o úvěr.

Informace v obou registrech jsou aktualizovány pravidelně jednou za měsíc a po skončení našeho smluvního vztahu s finanční institucí, zůstávají v databázi ještě další 4 roky. Pokud o úvěrový produkt teprve žádáme, ale nezískáme jej, anebo se pro něj nerozhodneme, bude naše žádost v BRKI evidována po dobu jednoho roku a v NRKI po dobu půl roku.

Na základě naší žádosti nám registry za poplatek vystaví výpis (někdy mluvíme též o úvěrové zprávě). BRKI a NRKI ji nabízí přes nový portál www.kolikmam.cz.

 

 

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: