CRÚ

Kromě registrů, které jsou provozovány samotnými poskytovateli úvěrů, existuje také Centrální registr úvěrů (CRÚ).  Centrální proto, že je vedený Českou národní bankou (ČNB) a účastníky jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank působících na území ČR. Úplně vyčerpávající informace v něm ale také nenajdeme.

CRÚ je to informační systém, který obsahuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob. Nenajdeme v něm tedy žádné údaje o spotřebitelských úvěrech fyzických osob, o hypotečních úvěrech fyzických osob, ani o ručitelských závazcích.

Obdobně jako u BRKI a NRKI jsou údaje v CRÚ aktualizovány pravidelně jednou za měsíc. Přístup k informacím evidovaným v CRÚ mají všichni účastníci a samozřejmě i ČNB. Podobně jako i další registry, slouží CRÚ ke sdílení informací o závazcích a platební morálce klientů. Tím pomáhá bankám při vyhodnocení bonity klientů a rozhodování o tom, jak řídit svá rizika při poskytování úvěrů.

ALE POZOR, CRÚ bychom si neměli splést se soukromou podnikatelskou aktivitou nabízenou jako Centrální registr dlužníků České republiky (CERD). Výpis nebo informace poskytované CERD, za které zaplatíme nemalé peníze, nám ve vztahu k bankám, nebankovním poskytovatelům úvěrů, ale ani státním institucím nijak neposlouží!

 

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: