Co o nás registry vědí?

Úvěrové registry obsahují jen ty informace, které tam o nás naši věřitelé a poskytovatelé některých dalších služeb, zadají. V pozitivních registrech najdeme údaje o tom, jaké jsou naše stávající finanční závazky, jak je plníme a jak jsme je plnili v minulosti. Musíme počítat s tím, že tam bude uveden záznam i v případě, že jsme o půjčku teprve požádali (i jako tzv. spolužadatelé), nebo za úvěr někomu“jen“ ručíme nebo ručit budeme. 

V negativních registrech najdeme záznam pod naším jménem nebo jménem naší firmy jen v případě, že s plněním našich závazků není něco v pořádku. Typicky, pokud jsme v prodlení s placením dohodnutých splátek úvěru nebo úroků, anebo třeba jen s placením účtů za mobilní telefon. 

V České republice fungují čtyři oficiálně uznávané a poskytovateli finančních a některých dalších služeb využívané úvěrové registry. Setkáváme se s nimi pod zkratkami BRKINRKICRÚ a SOLUS Zatímco první tři jsou úvěrové registry pozitivní, databáze SOLUS nabízí registrů hned několik a ty, které jsou využívány nejčastěji jsou registry negativní. 

ALE POZOR, neměli bychom si je plést se soukromou podnikatelskou aktivitou nabízenou jako Centrální registr dlužníků České republiky (CERD). Výpis nebo informace poskytované CERD, za které zaplatíme nemalé peníze, nám ve vztahu k bankám, nebankovním poskytovatelům úvěrů, ale ani státním institucím nijak neposlouží!

Připravuje:

Ve spolupráci s: