SOLUS

Registrů sdružení SOLUS je hned několik. Pro nás jsou ve vztahu k půjčkám důležité hlavně dva: registr fyzických osob - spotřebitelů (Registr FO) a registr právnických osob a fyzických osob – podnikatelů (Registr IČ). Ani jeden z nich není typickým úvěrovým registrem. Členy SOLUSu jsou totiž kromě bank a nebankovních úvěrových institucí také poskytovatelé telekomunikačních služeb a někteří dodavatelé energií. Informace v těchto registrech tak mohou pocházet i od subjektů, s nimiž máme uzavřeny jiné než úvěrové smlouvy. 

Oba jsou to registry negativní, což znamená, že záznam v Registru FO nebo Registru IČ bude mít ten, kdo se ve vztahu ke společnosti, která je členem SOLUSu, dostal do prodlení s plněním tří po sobě jdoucích splátek (na počátku smluvního vztahu dvou a ke konci postačí nesplnění jen splátky jediné), jejichž výše přesáhla 500 Kč a zároveň trvá déle než 30 dní, anebo z jeho strany došlo k jinému neplnění smluvních povinností s následkem zápisu do registru. Záznam bude v registrech veden ještě 1 rok (záznam od telekomunikačního operátora) nebo 3 roky po splacení našeho dluhu (záznam od banky nebo nebankovní úvěrové instituce).

Poskytovatelé služeb si informace o nás v registrech SOLUS vyhledávají a o žádný výpis nás před uzavřením smlouvy nežádají. Záznamy o naší osobě nebo firmě si samozřejmě můžeme zkontrolovat i my sami pomocí výpisu z registrů. O tom, jak o výpis požádat a kolik nás to bude stát, se více dozvíme na stránkách www.solus.cz

POZOR ALE na tzv. Centrální registr dlužníků České republiky (CERD)! Tento, údajně největší registr informací o dluzích a dlužnících v ČR, je také ryze soukromou aktivitou, která ale není poskytovateli finančních služeb v ČR využívána. CERD nespolupracuje ani s jedním z výše uvedených registrů a proto neobsahuje údaje, které mají k disposici BRKI, NRKI nebo SOLUS. Ať již bychom si v CERDu chtěli zjistit informace o nás samých, anebo se stát jeho členy a zkontrolovat své obchodní partnery, měli bychom vědět, že ve vztahu k bankám, nebankovním úvěrovým institucí ani většině dalších poskytovatelů služeb nám informace poskytované tímto registrem nijak neposlouží.

Připravuje:

Ve spolupráci s: