Oddlužení

Jak příjemně to zní. Když máme dluhů až nad hlavu, určitě na nás právě tohle slovo působí magickou silou. Co ale ve skutečnosti znamená? Může nám doopravdy pomoci? A pokud ano, jak na to?

Stejně tak jako může zkrachovat podnikatel nebo firma, může zkrachovat i jednotlivec, který nepodniká. Mluvíme o tzv. osobním bankrotu, právníci používají slovo úpadek. Znamená to, že nejsme schopni splácet svoje dluhy, jsme v platební neschopnosti, nebo-li jsme insolventní. 

Pokud je situace natolik vážná, že již nesplácíme (úpadek již nastal), anebo se do platební neschopnosti můžeme každým okamžikem dostat (úpadek bezprostředně hrozí), můžeme tuto situaci řešit podáním insolvenčního návrhu příslušnému soudu. Pokud jsme se do platební neschopnosti nedostali v důsledku své podnikatelské činnosti a nemáme v danou chvíli ani žádné dluhy z podnikání, můžeme současně s insolvenčním návrhem podat soudu i návrh na povolení oddlužení. 

ALE POZOR, návrh na povolení oddlužení nás automaticky dluhů nezbaví! Hlavní je, že pokud bude proces zahájen, naše dluhy už dále neporostou a budou sjednoceny. Pokud náš návrh soud odsouhlasí, budeme je dále splácet pod dohledem insolvenčního správce podle zákonem stanovených pravidel. O tom, zda se tak skutečně stane a jakým způsobem, však musí nejprve hlasovat naši nezajištění věřitelé. To jsou ti, kteří nám půjčili, aniž by jejich pohledávka (dluh, který vůči nim máme) byla nějakým způsobem zajištěna (např. zástavním právem k nemovitosti nebo závazkem ručitele). 

Hlasování nezajištěných věřitelů je pro rozhodování o našem návrhu rozhodující, protože jsou to právě oni, komu v případě oddlužení nakonec zaplatíme méně, než jsme původně měli. Výsledkem procesu oddlužení má být splacení dluhů našim věřitelům tak, že zajištění věřitelé budou spokojení ze zpeněžení zajištění a nezajištěným věřitelům bude splaceno alespoň 30% z jejich pohledávek. 

Schválením návrhu na povolení oddlužení však nemáme zdaleka vyhráno. Proces tím teprve začíná a my se musíme smířit s tím, že po dobu oddlužení se úplně vyhneme dalšímu půjčování a budeme dodržovat zákonem stanovené podmínky. Navíc musíme počítat s tím, že naše jméno bude vedeno v insolvenčním rejstříku ještě 5 let po skončení insolvenčního řízení. 

Podmínky oddlužení

Osobní bankrot neboli oddlužení nám může pomoci dostat se z té nejhorší situace. Jde o způsob řešení úpadku (neschopnosti splácet) fyzických osob, které nejsou podnikateli a které se do úpadku nedostaly v důsledku své podnikatelské činnosti. Rozhodně to není procházka růžovým sadem...

Více

Oddlužení krok za krokem

Pokud splníme zákonem stanovené podmínky, může nám být soudem povoleno oddlužení. Celý proces závisí nejen na souhlasu našich věřitelů a rozhodnutí soudu, ale hlavně na nás samotných. Co všechno to bude znamenat a jak přesně  to bude probíhat...

Více

Ukončení oddlužení

Pokud jsme prošli celým procesem oddlužení a soud rozhodl o ukončení insolvenčního řízení, řekneme si asi „Hurá, máme to za sebou a už nemusíme nic řešit!“. Ale pozor, tak to není! Teprve v tuhle chvíli můžeme požádat soud o osvobození od splácení zbývajících dluhů. Nestane se to automaticky...

 
Více

Na co si dát pozor při oddlužení

Kromě toho, co se můžeme dozvědět o oddlužení na těchto stránkách, najdeme na stránkách Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) podrobnější informace o návrhu na povolení oddlužení a celém procesu. Přesto nás možná děsí, že bychom takový krok měli podniknout úplně sami....

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: