Podmínky oddlužení

Osobní bankrot neboli oddlužení nám může pomoci dostat se z té nejhorší situace. Jde o způsob řešení úpadku (neschopnosti splácet) fyzických osob, které nejsou podnikateli a které se do úpadku nedostaly v důsledku své podnikatelské činnosti. Rozhodně to není procházka růžovým sadem, ale pokud opravdu nemáme jinou možnost, jak se dostat z platební neschopnosti, nezbývá než si skutečnou situaci přiznat, postavit se jí čelem a požádat soud o povolení oddlužení.

Aby naše žádost byla úspěšná, musíme splňovat hned několik základních podmínek. Jaké to jsou?

  1. podat návrh na povolení oddlužení musíme vždy jen my sami (to platí v každém případě, NIKDO JINÝ HO ZA NÁS PODAT NEMUŽE!)
  2. podat jej musíme společně s insolvenčním návrhem, nebo do 30 dnů ode dne, kdy insolvenční návrh na nás podal někdo jiný;
  3. dlužit musíme většímu počtu věřitelů (minimálně dvěma různým věřitelům, nestačí k tomu dva dluhy u jednoho věřitele);
  4. úpadek již nastal (převyšují-li výdaje na skutečně nutné životní náklady a splátky našich závazků naše příjmy), nebo nám bezprostředně hrozí;
  5. musíme mít záruku dostatečného budoucího příjmu (tak, aby po odečtení minimálních životních nákladů bylo možné uhradit alespoň 30% všech našich závazků), nebo závazek ručitele;
  6. musíme mít čistý trestní rejstřík – minimálně v oblasti trestných činů majetkové či hospodářské povahy

Návrh na povolení oddlužení musí být podán na formuláři, který najedeme zde na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz), a musí vždy obsahovat:

  1. označení nás jako dlužníka a případně osob, které za nás mohou jednat (např. právní zástupce);
  2. údaje o našich očekávaných příjmech v následujících pěti letech;
  3. údaje o našich příjmech za poslední tři roky;
  4. návrh způsobu oddlužení (zpeněžením majetku nebo plněním splátkového kalendáře), anebo naše prohlášení, že žádný způsob nenavrhujeme;

a musí k němu být vždy připojen seznam našeho majetku a našich závazků a případně i další náležitosti.

O tom, jestli nám oddlužení bude povoleno, však vždy rozhoduje příslušný insolvenční soud. Nikdo jiný nám to slíbit ani garantovat nemůže, a předem už vůbec ne! 

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: