Exekuce

Exekuce je něco o čem se často mluví ve zprávách.  Odkazuje se přitom na statistiky, které nevypadají dobře. Ale taky nijak srozumitelně. Mluví se o tom, že někomu byla exekuce nařízena nebo jaké věci exekuce postihuje. Nejspíš všichni víme o někom, kdo exekučním procesem již prošel nebo mu exekuce hrozí. Všechno to zní tak ošklivě, že bychom se do podobné situace dostali jen neradi. Víme ale přesně, co to exekuce je?

Je to státem povolený způsob vymáhání dluhů, pro který jsou také státem stanovena pravidla. Právě pravidla, která zahrnují přesně definovaný postup i práva a povinnosti všech zúčastněných včetně exekutorů odlišují exekuci od nikým neřízeného vymáhání dluhů, které nabízejí a také provádějí některé firmy. 

Exekuci musí podle státem stanovených pravidel provádět exekutor, a to na základě rozhodnutí soudu. Nesplacené dluhy by na základě usnesení o výkonu rozhodnutí mohl provádět i soud sám prostřednictvím svých vykonatelů (zaměstnanců příslušného soudu), ale takový postup bývá zpravidla zdlouhavý a zároveň ne příliš efektivní. Právě proto věřitelé častěji využívají služeb exekutorů.

Podstatné je, že na samotném počátku exekuce musí existovat nesplacený dluh. Dluh vůči věřiteli (tzv. oprávněnému), který se rozhodne, že nesplácení (jde totiž zpravidla o dluh peněžní, ale mohl by být i jiný, např. vypůjčený a nevrácený automobil) bude řešit cestou, kterou mu umožňuje právní řád, tedy exekucí.

Aby tak mohl učinit, musí mít v ruce tzv. exekuční titul. To může být rozhodnutí soudu (v soudním řízení) nebo rozhodce (v rozhodčím řízení), anebo smlouva s tzv. exekuční doložkou. Pokud má exekuční titul a podá soudu exekuční návrh se všemi potřebnými náležitostmi, rozhodne soud o nařízení exekuce a pověří exekutora provedením svého rozhodnutí. Tím to všechno začíná. Pro nás ale ani v tuhle chvíli nemusí být pozdě celý proces zastavit. Bude to ale už o něco dražší a musíme vědět, jak na to.

Exekuční titul

Aby mohlo být exekuční řízení vůbec zahájeno, musí se oprávněný prokázat tzv. exekučním titulem. Znamená to, že musí mít v ruce podklady, které prokazují, že existuje náš nesplacený dluh (určité plnění, k němuž jsme se zavázali a nesplnili jej) a že na jeho vymáhání má oprávněný nárok. Exekučním titulem je nejčastěji...

Více

Kdo je exekutor a co všechno může?

Exekutor, kterému se v zákonech říká soudní exekutor (je to pořád jedna a tatáž funkce, protože žádní jiní exekutoři nejsou), je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem (podobně jako je to například u notářů). Exekutoři mohou na základě tohoto pověření provádět exekuce a vykonávat některé další činnost...

Více

Exekuční řízení krok za krokem

Než nám někdo zabaví majetek, obstaví účet, či cokoli dalšího, co si pod exekucí představujeme (a vlastně je to správně), tak to chvíli trvá. Celý proces totiž musí probíhat podle státem stanovených pravidel a je velmi složitý a dlouhý. Zkusme si ho představit krok po kroku...

Více

Základní způsoby provedení exekuce

Způsoby provedení exekuce jsou určeny zákonem (exekučním řádem), a patří mezi ně:   

  • srážky ze mzdy a jiných příjmů,
  • přikázání pohledávky (pokud dlužníkovi někdo jiný dluží, je mu přikázáno, aby platil exekutorovi),
  • příkaz k výplatě z bankovního účtu,
  • prodej movitých věcí (mobiliární exekuce) a nemovitostí.
Více

Jak se během exekuce bránit?

Přestože proti samotnému exekučnímu příkazu není možné podat žádný opravný prostředek, během celého exekučního řízení máme možnost se bránit podle toho, v jaké fázi se právě nacházíme...

Více

Doručení vyrozumění o nařízení exekuce

Protože exekuční řízení je plné právních obratů, ve kterých se někdy jen těžko vyznáme, zkusíme si říci něco víc o tom, jaké problémy mohou nastat při doručování vyrozumění o nařízení exekuce...

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: