Doručení vyrozumění o nařízení exekuce

Protože exekuční řízení je plné právních obratů, ve kterých se někdy jen těžko vyznáme, zkusíme si říci něco víc o tom, jaké problémy mohou nastat při doručování vyrozumění o nařízení exekuce.

Problém může někdy nastat v tom, že toto vyrozumění se doručuje do vlastních rukou (obálka s modrým pruhem). Pokud si takovou zásilku nepřevezmeme, bude uložena na poště po dobu 10ti dní a poslední den (10. den od jejího uložení) nastane tzv. fikce doručení. To znamená, že se zásilka se bude považovat za doručenou i přesto, že jsme si ji ve skutečnosti nepřevzali.

Současně musíme mít na paměti, že pokud máme datovou schránku (např. protože jsme podnikatelé), bude nám přednostně doručováno do datové schránky a obálka s modrým pruhem nám vůbec nepřijde. Desátý den od zaslání úřední obsílky do datové schránky nastane také fikce doručení jako při uložení na poště. Ovšem zprávy jsou v datových schránkách uchovávány po dobu 90 dnů, poté jsou automaticky smazány. Jestliže si tedy svoji datovou schránku vůbec pravidelně nekontrolujeme, mohlo by se v krajním případě stát i to, že se o nařízení exekuce na naše jméno ani nedozvíme. 

Podobné problémy samozřejmě mohou nastat i v jiných případech, kdy je právem stanovena fikce doručení.

Připravuje:

Ve spolupráci s: