Základní způsoby provedení exekuce

Způsoby provedení exekuce jsou určeny zákonem (exekučním řádem), a patří mezi ně:   

  • srážky ze mzdy a jiných příjmů,
  • přikázání pohledávky (pokud dlužníkovi někdo jiný dluží, je mu přikázáno, aby platil exekutorovi),
  • příkaz k výplatě z bankovního účtu,
  • prodej movitých věcí (mobiliární exekuce) a nemovitostí.

 

Srážky ze mzdy a jiných příjmů

Srážky ze mzdy a jiných příjmů jako jsou např. mateřská, rodičovská, důchod, jiné sociální dávky, patří mezi nejčastější způsoby provedení exekuce. Exekucí nám tedy mohou být nařízeny, ale nikdy nám jako dlužníkovi nesmí být zabavena tzv. základní částka a zároveň určitá částka na manžela/manželku a dítě/děti žijící ve společné domácnosti. To vše dohromady tvoří tzv. nezabavitelnou část mzdy nebo jiných příjmů, která nesmí být exekucí postižena. Způsob výpočtu stanoví nařízení vlády o nezabavitelných částkách.

Navíc můžeme mít nárok na příspěvky a dávky, které tímto způsobem exekucí postihnout nelze, např. příspěvek na bydlení a jednorázové dávky státní sociální podpory (např. porodné), dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), dávky podle zákona o sociálním zabezpečení, a také dávky, jejichž příjemcem je někdo jiný než my, např. příspěvek na dítě a příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, sirotčí důchod atd. Problém je ovšem v tom, pokud nám takové příspěvky a dávky chodí na bankovní účet, může se totiž stát, že exekuce na nich bude provedena jiným způsobem.

 

Příkaz k výplatě z bankovního účtu

Mezi druhý nejčastější způsob exekuce patří právě příkaz k výplatě z bankovního účtu, kdy dojde k zablokování účtu.  My v roli exekuovaného dlužníka ztrácíme právo nakládat s prostředky na našem účtu. Jediné, co nám bude dovoleno je jednorázově si z účtu vybrat částku do výše dvojnásobku životního minima. Pokud máme více účtů, právo na jednorázový výběr dvojnásobku životního minima platí pouze pro jeden z nich.

Problém je, že exekutoři velmi často přikazují exekuci srážkami ze mzdy a současně příkazem k výplatě z bankovního účtu. Nejspíš si necháváme posílat mzdu a/nebo sociální dávky na bankovní účet a pak dojde k tomu, že peníze po srážce ze mzdy dorazí na zablokovaný účet a my nemáme šanci se k nim dostat. Naší jedinou obranou v takové chvíli je, že si zařídíme zasílání nezabavitelné části mzdy či jiného příjmu poštovní poukázkou nebo jejich vyplácení v hotovosti.

 

Přikázání pohledávky

Přikázání pohledávky znamená, že ten, kdo je naším dlužníkem, musí nyní místo nás zaplatit exekutorovi. Takového člověka nazýváme poddlužník a může to být kdokoli, třeba kamarád nebo příbuzný, kterému jsme my sami půjčili peníze. Na poddlužníka se obrátí exekutor a přikáže mu, aby dlužnou částku zaplatil přímo jemu. 

 

Prodej movitých věcí (mobiliární exekuce) a nemovitostí

Další variantou, která přichází v úvahu je prodej movitých věcí, případně i nemovitosti, které nám patří. I tento způsob exekuce má však své limity. Exekuce se nesmí týkat těch, které nezbytně potřebujeme k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny, např. běžné oblečení a vybavení domácnosti (lednička, pračka, sporák, kamna), snubní prsten, zdravotnické potřeby, invalidní vozík, hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce, domácí mazlíčci. Nemůže jít ani o takové věci, které potřebujeme k plnění svých pracovních úkolů (např. počítač u programátora, spisovatele či účetního, hudební nástroj u profesionálního hudebníka, zednické náčiní u zedníka).

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: