Ukončení oddlužení 

Pokud jsme prošli celým procesem oddlužení a soud rozhodl o ukončení insolvenčního řízení, řekneme si asi „Hurá, máme to za sebou a už nemusíme nic řešit!“. Ale pozor, tak to není! Teprve v tuhle chvíli můžeme požádat soud o osvobození od splácení zbývajících dluhů. Nestane se to automaticky! 

Návrh na osvobození od splácení zbývajících dluhů musíme soudu podat co nejdříve po skončení insolvenčního řízení. Při oddlužení plněním splátkového kalendáře posoudí soud zejména to, zda se nám za uplynulých 5 let podařilo splatit alespoň 30% dluhů, které byly do našeho oddlužení zahrnuty, a současně, zda jsme během procesu řádně plnili všechny své povinnosti. Pokud se nám nepodařilo splatit požadovaných 30%, soud přezkoumá, zda se tak stalo naším vlastním zaviněním. V odůvodněných případech nám může osvobození přiznat i přesto, že jsme tuto podmínku nesplnili.

Pokud nám soud vyhoví a osvobození nám přizná, budou nám smazány veškeré dluhy až do okamžiku schválení oddlužení. Věřitelé, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení přihlásili, anebo přihlásit mohli, již nebudou mít právo po nás tyto pohledávky vymáhat. 

Jako bychom za minulostí udělali tlustou čáru a dostali šanci začít znovu. Platí ale, že ani oddlužení nás nemůže zbavit takových dluhů, které jsou například důsledkem trestného činu, který jsme spáchali. 

Soud nám ale v budoucnu může osvobození také odejmout. Pokud by během 3 let následujících po přiznání osvobození např. vyšlo najevo, že ke schválení oddlužení nebo přiznání osvobození došlo na základě našeho podvodného jednání, anebo pokud by se ukázalo, že jsme některé povinnosti během procesu oddlužení nedodrželi. 

Oddlužení je zkrátka velmi dlouhý a náročný proces. Hned na začátku bychom si proto měli uvědomit, co všechno nás čeká a co nám oddlužení na konci přinese. Pokud si nejsme jisti, co máme v dané chvíli udělat, obraťme se nejprve na Poradnu při finanční tísni (www.financnitisen.cz) nebo občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), jejichž odborníci nám při našem rozhodování mohou pomoci.

 

Připravuje:

Ve spolupráci s: