Jaké jsou investiční produkty a služby

Úvod do problematiky investování

Investováním na finančním trhu se rozumí poskytování půjček, které mají podobu nákupu různých finančních nástrojů (finančních aktiv) investory od protistran, které potřebují dodatečné finanční prostředky. Těmito protistranami může být stát nebo jednotlivé samosprávné celky (města a regiony), které vydáváním dluhopisů financují…

Více

Jaký je rozdíl mezi spořením a investováním?

Nejdůležitějším rozdílem mezi spořením a investováním je míra rizika ztráty, která je s těmito činnostmi spojena. Spořením většinou rozumíme pravidelné odkládání menší částí příjmu a jeho ukládání na bankovní účet. Vkladové účty jsou vhodné pro případ, pokud byste prostředky, které na nich uložíte, chtěli brzy použít nebo si nejste jisti…

Více

Individuální investování

Individuální investování představuje činnost, při níž si investor sám určuje, s jakým aktivem, za jakou cenu a kdy bude daná investiční transakce (nákup či prodej daného aktiva) uskutečněna. Nic na tom nemění skutečnost, že malý investor nemá mnohdy možnost nakupovat nebo prodávat dané investiční aktivum přímo…

Více

Kolektivní investování

Kolektivní investování vám nabízí možnost investovat své úspory snadněji, s poněkud menším rizikem, při zachování naděje na vyšší zhodnocení oproti pouhému uložení peněz na spořící účet u banky. Jeho nejrozšířenější a nejpopulárnější formou jsou různé typy investičních fondů. V zahraničí především v anglosaských zemích je kolektivní…

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: