Cíl investování

Cílem investování je dosažení co nejvyššího výnosu v budoucnosti z peněz, které investujete v přítomnosti. To, jaký výnos bude z investice v budoucnosti realizován, závisí na:

  • výši vyplacených dividend (u akcií) a úrokových výnosů (u dluhopisů)
  • růstu (budoucnosti) společnosti, která je emitovala - vydala
  • rizicích, která jsou s investicí spojená
  • vývoji úrokové míry na finančních trzích
  • době tj. délce investice

jak tyto faktory výnos investice ovlivní, je někdy více, někdy méně, ale vždy nejisté. Z tohoto důvodu je nejcharakterističtějším znakem každé investice riziko ztráty, kterou u žádné investice nelze zcela vyloučit. Z tohoto důvodu je velmi důležité investičním rizikům porozumět.

Tato rizika se mohou týkat různých hledisek investice a mohou mít různou podobu. I když je jednotlivě nelze nikdy zcela (na 100%) vyloučit, někdy jsou zanedbatelná a pak se jich není třeba obávat, jindy jsou velmi významná a pak je důležité si jejich možné důsledky plně uvědomit.

Připravuje:

Ve spolupráci s: