Investiční nástroje

Investiční nástroje definuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu jako investiční cenné papíry, cenné papíry kolektivního investování, nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu) a deriváty.

Existuje tak mnoho různých typů investic (investičních nástrojů resp. produktů). Obvykle se přiřazují k jednomu ze čtyř hlavních druhů (resp. tříd) investičních aktiv: vedle peněžních vkladů jsou to dluhopisy, akcie a reality. Lze do nich investovat buď přímo (individuálně) nebo spolu dalšími investory v rámci některého způsobu kolektivního investování.

Peněžní vklady na bankovních účtech jsou určeny pro spoření. V rámci investování drobného investora mohou být použity jako vhodný doplněk investičního portfolia (jeho diverzifikace). Bankovní účty jsou výhodné jako prostředek pro uložení peněz (do 5 let) nebo pro vytvoření finanční rezervy (s kratší výpovědní lhůtou). Za obvyklých okolností nejsou rizikové, ale přinášejí malý výnos, což může být v některých případech značnou nevýhodou. Např. investor, jehož cílem je zajistit si dodatečné prostředky na dobu penzijního věku, by asi měl volit investice s větším výnosem.

V tuzemsku jsou nejběžnější investiční nástroje dluhopisy, hypoteční zástavní listy, akcie a podílové listy.

Připravuje:

Ve spolupráci s: