Podílové listy

Chcete-li investovat, nemusíte se nutně sami rozhodovat, jaké konkrétní cenné papíry je vhodné nakoupit, ale můžete využít možností, které nabízí kolektivní investování.

Jeho nejběžnějším typem jsou otevřené podílové fondy. Ty shromažďují peníze od investorů, za které pak profesionální správce nakupuje ve větších objemech různé cenné papíry na kapitálovém a peněžním trhu. Investor získává svůj podíl nákupem podílových listů. Počet podílových listů představuje jeho podíl na majetku fondu.

Ceny podílových listů záleží na výnosu z investic uskutečněných správcem fondů, to znamená například na vývoji kurzů nakoupených akcií a podle dividendových plateb nebo cen dluhopisů a úrokových plateb s nimi spojených.

Ceny podílových listů (cena odkupu) musí být publikovány pravidelně (dle statutu fondu) a musí být veřejně dostupné.

Při investování menších částek nebo při pravidelném investování (třeba měsíčně) je investování do fondů obvykle výhodnější a téměř vždy méně rizikové než jednorázové investování do konkrétních akcií nebo dluhopisů.

Připravuje:

Ve spolupráci s: