INFORMACE O BANKOVNÍM REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (BRKI)

Bankovní registr klientských informací (BRKI) vede databázi údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty. V BRKI jsou zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, tzn. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce klienta. BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace, čímž bankám poskytuje informace o kompletní úvěrové historii jejich klientů a klientům naopak umožňuje budovat si svou úvěrovou historii. Díky pozitivním informacím v registru navíc mohou banky mnohem lépe vyhodnotit případnou hrozbu předlužení klienta, který žádá o nový úvěr. Registr zahájil svou činnost v roce 2002. Bankovní registr klientských informací je provozován společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. Více informací najdete na www.cbcb.cz.

Jaký má pro mě jako dobrého klienta BRKI přínos?

Jste-li dobrý klient, který své závazky splácí řádně a včas, potom tuto skutečnost banka uvidí ve Vašem Výpisu z registru BRKI a bude na Vás nahlížet jako na solidního klienta. Pravděpodobně tak dostanete požadované finanční prostředky rychleji bez nutnosti dokládání dodatečných dokumentů. Je také možné, že dostanete lepší podmínky než klient neznámý či takový, který nesplácí své závazky řádně a včas.

Je možné, aby údaje z BRKI někdo zneužil?

Bezpečnost údajů v BRKI je velmi dobře zajištěna jak po technické, tak po organizační stránce. Data jsou přenášena po maximálně zabezpečených privátních linkách a jsou šifrována. Všechny komunikující servery i uživatelé tohoto uzavřeného systému jsou navíc identifikováni a autorizováni pomocí certifikátů vydaných kvalifikovanými poskytovateli certifikačních služeb. Vedle technického zabezpečení dat je zde množství organizačních pravidel a kontrol zajišťujících nemožnost zneužití systému či dat v něm obsažených.

Zpracování osobních údajů v registrech

Vaším právem, a zároveň i zájmem správců osobních údajů zpracovávaných v registrech a také registrů, je přesnost zpracovávaných osobních údajů. Proto máte právo při zjištění nesrovnalostí požádat o opravu zpracovávaných osobních údajů a s ní spojené právo na omezené zpracování nesprávných či neaktuálních údajů do doby provedení opravy. Vaše další práva jako je právo vznést námitku, právo na výmaz osobních údajů nebo právo podat stížnost jsou podrobněji popsány v Informačním memorandu, které je k dispozici na www.cbcb.cz. BRKI má v souladu s GDPR jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit v případě, že se Vám nepodaří požadavek vyřídit v Klientském centru. Kontaktovat jej můžete na adrese poverenec@cbcb.cz.

Pokud nesplatím jednu splátku třeba jen o jeden až dva dny, objevím se v BRKI jako neplatič?

Jedno až dvoudenní zpoždění se zaplacením splátky se v BRKI zpravidla neobjeví. Uživatelé BRKI (banky) aktualizují údaje ze svých databází jednou měsíčně, a to vždy podle uhrazených splátek ke konci předchozího měsíce.

Připravuje:

Ve spolupráci s: