NEBANKOVNÍ REGISTR KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (NRKI)

Nebankovní registr klientských informací (NRKI), který je provozován sdružením CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., spravuje databázi údajů o úvěrových produktech klientů leasingových společností, společností poskytujících spotřebitelské a další úvěry a faktoringových společností. Uživatelé Nebankovního registru si tak mohou ověřovat bonitu svých klientů. Jde například o informace, zda klient své závazky včas a řádně splácí. NRKI obsahuje údaje o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty, které určují bonitu, důvěryhodnost a jejich platební morálku, tzn. údaje o úvěrových produktech (přijatých i odmítnutých), o výši úvěru a splátek nebo o tom, zda jsou závazky klienta řádně a včas plněny. Více informací najdete na www.cncb.cz.

Jaký má pro mě jako dobrého klienta NRKI přínos?

Jste-li dobrý klient, který své závazky splácí řádně a včas, potom tuto skutečnost finanční instituce rozpozná z Vašeho Výpisu z registru a bude na vás pohlížet jako na známého a solidního klienta. To se projeví v její nabídce a požadavcích a je možné, že dostanete lepší podmínky než klient neznámý či se špatnou platební morálkou.

Jak dlouho jsou v registru údaje uchovávány a jak často se aktualizují?

Informace obsažené v registrech jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a uchovávány po dobu smluvního vztahu s finanční institucí a po dobu dalších 4 let po jeho ukončení. Pokud smlouva s klientem nebyla uzavřena, jsou informace v podobě žádosti o úvěr uchovány v Nebankovním registru po dobu šesti měsíců.

Zpracování osobních údajů v registrech

Vaším právem, a zároveň i zájmem správců osobních údajů zpracovávaných v registrech a také registrů, je přesnost zpracovávaných osobních údajů. Proto máte právo při zjištění nesrovnalostí požádat o opravu zpracovávaných osobních údajů a s ní spojené právo na omezené zpracování nesprávných či neaktuálních údajů do doby provedení opravy. Vaše další práva jako je právo vznést námitku, právo na výmaz osobních údajů nebo právo podat stížnost jsou podrobněji popsány v Informačním memorandu, které je k dispozici na www.cncb.cz . NRKI má v souladu s GDPR jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit v případě, že se Vám nepodaří požadavek vyřídit v Klientském centru. Kontaktovat jej můžete na adrese poverenec@cncb.cz.

Zaplatím splátku se zpožděním. Projeví se tyto údaje v registru?

Je to možné. Ale zpravidla jedno až dvoudenní zpoždění se zaplacením splátky se v registru vůbec neobjeví, jelikož uživatelé registru aktualizují údaje ze svých databází jednou měsíčně, a to vždy podle uhrazených splátek ke konci předchozího měsíce.

Připravuje:

Ve spolupráci s: