Centrální registr úvěrů

Centrální registr úvěrů (CRÚ) je vedený Českou národní bankou (ČNB) a účastníky jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank působících na území ČR. Je to informační systém, který obsahuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob. Nenajdeme v něm ale žádné údaje o spotřebitelských úvěrech fyzických osob, o hypotečních úvěrech fyzických osob, ani o ručitelských závazcích.

Jaký má CRÚ význam pro klienty?

CRÚ je pozitivní registr a slouží bankám a pobočkám zahraničních bank působících v České republice ke sdílení informací o aktuálních závazcích klientů, v tomto případě ovšem klientů podnikatelů. Díky CRÚ mohou banky a pobočky zahraničních bank lépe vyhodnotit celkovou úvěrovou zatíženost klientů podnikatelů a podle toho postupovat při řízení úvěrových rizik. Pro klienty spotřebitele nemá CRÚ žádný konkrétní význam a nemá vliv na rozhodování bank o jejich žádostech o úvěr.

Jak často se údaje v CRÚ aktualizují?

Údaje v CRÚ aktualizovány pravidelně jednou za měsíc. 

Jak postupovat v případě, že zápis neodpovídá skutečnosti?

Reklamace nesouladu věcného obsahu výpisu se skutečností je třeba uplatnit přímo u banky, která sporný údaj do databáze CRÚ předala (tj. banka, které klient dle výpisu dluží) a která je bezprostředně odpovědná za věcnou správnost registrovaných informací.

Na co si dát pozor?

CRÚ bychom si neměli splést se soukromou podnikatelskou aktivitou nabízenou jako Centrální registr dlužníků České republiky (CERD). Výpis nebo informace poskytované CERD nám ve vztahu k bankám, nebankovním poskytovatelům úvěrů, ale ani státním institucím nijak neposlouží.

Připravuje:

Ve spolupráci s: