Investování a finanční trhy

Investováním se rozumí ukládání peněz do takových aktiv, které s sebou nesou riziko ztráty hodnoty, ale výměnou za možnost vyššího výnosu. Finanční trhy jsou souhrnný pojem představující všechny trhy, na kterých jsou obchodovány peněžní prostředky a cenné papíry. Jde především o trh peněžní, kapitálový a devizový.

Jak funguje investování a finanční trhy?

Na finančních trzích můžete investovat své úspory resp. volné peněžní prostředky (individuálně nebo kolektivně) a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Bankovní i nebankovní finanční instituce poskytují na těchto trzích podporu pro obchody mezi investory, nabízejícími zde svůj volný finanční kapitál, a protistranami…

Více

Investiční produkty a služby

  • Úvod do problematiky investování
  • Jaký je rozdíl mezi spořením a investováním?
  • Individuální investování
  • Kolektivní investování
Více

Spotřebitel – investor a riziko

V případě investování má část textu týkající se spotřebitele – investora podobu, která se více odlišuje od jiných segmentů finančního trhu, protože zde je důležité uvědomit si základní rizika spojená s prováděním investičních činností. Je-li si investor řádně vědom hlavních rizik, která podstupuje, je to pro něj zároveň tou nejlepší formou ochrany…

Více

Etika v oblasti investování

Finanční zprostředkovatelé působící na finančním trhu nabízejí svým klientům – investorům řadu finančních produktů a služeb. To musí činit podle platných zákonů a pod dohledem ČNB. Protože však jde o poměrně složitou problematiku, je v zájmu účastníků těchto trhů, aby i v oblastech, které zákon neupravuje…

Více

Právní úprava investování a ochrana investorů na finančním trhu

Hlavními zákony pro oblast domácího finančního trhu (kapitálového trhu) je Zákon o podnikání na kapitálovém trhu a Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který nahradil Zákon o kolektivním investování. Těmito zákony se musí řídit finanční zprostředkovatelé a investoři se sídlem v tuzemsku…

Více

Připravuje:

Ve spolupráci s: