Rizika investování

Při investování vždy existují tři kategorie rizik:

  1. Riziko protistrany: závisí na spolehlivosti obchodního partnera, ať už se jedná o společnost (emitenta), která vydává (emituje), nabízí a prodává investiční produkt a zavazuje se k jeho splacení resp. výplatě s ním spojených náležitostí, nebo finanční zprostředkovatel (banka nebo nebankovní finanční společnost), kterému svěřujete peníze do správy (na delší dobu) nebo pouze k provedení investiční transakce (nákupu nebo prodeji investičního produktu tj. na krátkou dobu)
  2. Riziko investičního produktu (nástroje): závisí na zákonných náležitostech, omezeních a jistotách (parametrech), které se k danému typu investičního produktu vztahují (bez ohledu na to, kdo jej vydává), které na jedné straně určují, jak účinně se může investor domáhat vyplacení svého výnosu a navrácení vlastní investice (jistiny), pokud by protistrana své závazky neplnila, a na druhé straně i to, do jaké míry na produkt mohou působit některá rizika ze třetí skupiny tj.
  3. Rizika ekonomického a tržního prostředí: tuto skupinu tvoří rizika makroekonomického vývoje zejména inflační a měnové riziko, rizika spojená s děním na finančním trhu (podle konkrétní situace se hovoří o úrokovém, tržním, obchodním, finančním a likviditním riziku) a rizika odvíjející se od kvality infrastruktury (zákonů a jejich prosazování, státních institucí a hospodářských politik a tržní infrastruktury – např. spolehlivosti platebních a zúčtovacích systémů), která souvisí s politickým vývojem. Tato rizika se navzájem ovlivňují, případně i zesilují.

Připravuje:

Ve spolupráci s: