Riziko ekonomického a tržního prostředí

Z makroekonomických rizik byste si měli být vědomi měnového a inflačního rizika.

Měnové riziko

Měny – např. kurzy koruny, eura, dolaru, libry, jenu – se pohybují volně jedna ke druhé. Pokud investujete v zahraničí nebo do instrumentů v zahraničních měnách, bude výsledek ovlivněn i tím, jak se změní kurz dané měny ke koruně během života investice.

Inflační riziko

Riziko inflace je jedním z nejzávažnějších rizik. Inflace vede ke snížení kupní síly peněz, tj. k tomu, že v budoucnosti budeme potřebovat více peněz, abychom mohli koupit tu samou věc. Dosáhnout výnosu vyššího (po odpočtu daně) než je očekávaná inflace je tedy důležitým investičním cílem.

Makroekonomický vývoj (a rizika s ním spojená) ovlivňuje dění na finančních trzích jednak přímo tím, že ekonomická situace ovlivňuje potřeby a pozici jednotlivých účastníků - emitentů i investorů a současně i nepřímo, tím, že ovlivňuje jejich představy (očekávání) o tom, jak se ekonomika bude v budoucnu vyvíjet. Výsledkem jsou změny ve vyhlídkách na prosperitu jednotlivých firem a odvětví, změny cen finančních aktiv, které se na těchto trzích obchodují, změny v úrokových sazbách, které jsou zde investory požadovány a změny v dostupnosti resp. prodejnosti jednotlivých investičních instrumentů – jejich likvidity.

Na dění na trhu má samozřejmě vliv i politický vývoj v dané oblasti, hospodářské politiky uplatňované jednotlivými vládami a měnová politika centrálních bank. I kvalita infrastruktury v jednotlivých zemích a oblastech zvyšuje či snižuje vyhlídky na hospodářský růst a ovlivňuje ekonomickou situaci firem, technická infrastruktura pak i přímo fungování místních finančních trhů.

Vývoj v těchto oblastech má vliv na důvěru investorů a ztráta důvěry se může projevit prudkými změnami objemu i směru toku kapitálu mezi jednotlivými trhy, oblastmi či regiony a výrazně a velmi rychle změnit vývoj cen investičních aktiv na těchto trzích.

Připravuje:

Ve spolupráci s: